Kraftigt stigande bostadspriser i norra Sverige

Efter svackan mot slutet av förra året hoppade bostadspriserna upp rejält under januari. Både hus- och lägenhetspriser steg i de flesta regioner och norra Sverige var i topp.

Bostadspriser 3 februari 2022 09:00

Lägenhetspriserna steg som mest i norra Sverige och Stormalmö. Det visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under januari.

Lägenhetspriserna steg i fem av sex regioner i januari. Mest steg de i norra Sverige (4,2 procent) följt av Stormalmö (3,2 procent). I södra Sverige föll lägenhetspriserna svagt (-0,5 procent).

Huspriserna steg i samtliga regioner i januari och även här som mest i norra Sverige, med 7,6 procent.

– Att bostadsmarknaden generellt sett svalnar i slutet av året för att sedan vakna till liv igen i början på året följer normala säsongsmönster. De stora svängningarna i framför allt norra Sverige på både lägenheter och hus är dock uppseendeväckande stora. Det är för tidigt att dra några mer bestämda slutsatser av det, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Med justering för hur priserna normalt varierar under olika perioder av året pekar januarisiffrorna på en ökningstakt i bostadspriserna på hela 10 procent för helåret. Det är en betydligt högre ökningstakt än den vi har i vår senaste prognos där vi förutspådde en ökning på omkring 2 procent för 2022. I vår prognos spår vi dock stigande bostadsräntor under året. Sett till att hushållen tror på en ännu större ränteuppgång framöver än vi och att hushållens konfidensindikator i januari backade rejält enligt Konjunkturinstitutets senaste barometerdata, har jag svårt att se att prisuppgången ska bli så hög som 10 procent när vi summerar året som helhet. Men osvuret är bäst, säger Robert Boije.

 SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Här byggs 30 drömbostäder • Fastighetsbolagets plan för anrika huset • "Unika kvalitéer"

Här byggs 30 drömbostäder • Fastighetsbolagets plan för anrika huset • "Unika kvalitéer"