Utbildning för framtidens industrier

Nu startar YrkesAkademin, i samarbete med Boden Business Park, ett kompetenscenter inom grön vätgas med målsättningen att ge fler möjligheten att jobba med inom den gröna industrin.

Boden 3 maj 2022 12:00

Nu startar YrkesAkademin, tillsammans med Boden Business Center, ett kompetenscenter för grön vätgas.

– Vi strävar alltid mot att jobba tillsammans med de bästa i branschen och här får vi en möjlighet att göra just det. Yrkesakademin ger oss förutsättningar att erbjuda utbildningar där vi kan skapa en förståelse för vätgasen så att den blir lika naturlig som el och fjärrvärme är i dag, säger Thomas Fägerman, vd Bodens Business Park.

YrkesAkademin har blivit beviljade 1 857 602 kronor från EU:s socialfond som ska gå till projektet Grön omställning. Målsättningen är att kunna erbjuda kompetensutvecklingsinsatser inom grön vätgas till tekniker, operatörer, produktion och logistikpersonal. Insatser som riskerar att ha blivit eftersatta under pandemin.

Med som samarbetspartner finns också Boden Business Park och Luleå Business Region.

– Det är fantastiskt roligt att vi på YrkesAkademin får möjlighet att vara en del av den gröna omställningen i norr. Tillsammans med Bodens kommun, H2Green Steel, Luleå kommun och andra företag i regionen, kommer vi genom det beviljade ESF projekt att utveckla tillgänglig utbildning inom grön vätgas, säger Anna-Carin Herdebrant, Affärsområdeschef för Privat- och Företagsutbildningar.

Utbildningen planeras att bli digital.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa