Projekt ska sprida kunskap om Rödbergsfortet

Bodens fästning ruvar på en lång historia. Under våren kommer unga personer kunna besöka Rödbergsfortet via ett projekt. "Planen är att utöver ungdomsprojektet Risk även anordna ytterligare aktiviteter, men guidade turer är fortsatt grunden i verksamheten", säger Emma Malisa, föreståndare för Rödbergsfortet.

Boden 5 februari 2022 09:00

Syftet med projektet är att sprida kunskap om fortet och dess historia. Personer i åldrarna 13-20 år kommer kunna besöka Rödbergsfortet vid ett antal tillfällen.

– När jag tillträdde i kommunen så insåg jag att många som bott i Boden hela sitt liv inte vet vad Rödbergsfortet är. Hela tanken nu är att utveckla fortet till någonting som folk vill besöka, helst flera gånger per år. Vi vill öppna ögonen för fler, speciellt unga personer. Planen är att utöver ungdomsprojektet Risk även anordna ytterligare aktiviteter, men guidade turer är fortsatt grunden i verksamheten, säger Emma Malisa, föreståndare för Rödbergsfortet, Bodens kommun.

Tre olika teman kommer prägla projektet. Det första är "Det gömda" och handlar om Rödbergsfortets och fästningens historia och betydelse för Boden. Nästa tema är "Det plötsliga" och fokuserar på krisberedskap med vintertältning på schemat och det sista kallas "Det gröna" och handlar om omgivningen kring fortet och naturen. Under varje tema blandas konst och kultur in med syfte att spegla det specifika temat. 

Varje tema har fyra, fem träffar. Den första träffen, som var planerad förra lördagen, blev uppskjuten till april. Då kommer unga besökare kunna gå en guidad tur med spökinslag arrangerad av Bodens kommun i samarbete med Fyrkantens liveförening och After light.

– Idén om en spökvandring kom till efter att vi från flera håll fått önskemål och tips om detta. Eftersom fortet och fästningen har en historisk betydelse ville vi inte bara göra en vanlig spökvandring utan samtidigt försäkra oss om att de ungdomar som kommer faktiskt får med sig en grundläggande kännedom om vad de just besökt. Rödbergsfortet är en betydelsefull del av Bodens historia, säger Emma Malisa och fortsätter:

– Rödbergsfortet är mer än militärhistoria. Det är en del av Bodens fästning som byggdes för att försvara. Försvarsmakten hette tidigare Krigsmakten, men Bodens fästning är ett bra exempel på hur vi har försvarat oss för att undvika krig i stället för att vara i krig. Den kallades för låset i norr och har varit verksam under två världskrig och kalla kriget. Den har varit en del av Bodens försvarshistoria, säger hon.

Fortet har varit ett besöksmål de senaste tjugo åren. Det stängde för försvarsmaktens verksamhet i slutet av 1990-talet, berättar hon.

– Bodens fästning har varit superhemlig. När det var som mest aktivt inom det militära så fick utländska personer inte komma till Boden. Ibland behövde de anmäla sig hos polisen och söka särskilda tillstånd. Vi kallar det för "Det gömda" eftersom hela historien runt det har varit hemlig. En del av Sveriges guldreserv har dessutom funnits i en del av Bodens fästning, i Degerbergsfortet, säger hon och fortsätter:

– Nu är det inte längre hemligt. Vi vill öppna upp fortet, att det ska bli en mötesplats för bodensarna och kommunerna runt omkring. Vi vill ingjuta en stolthet att fortet har funnits och går att bevara. Boden hade inte funnits om fästningen inte hade byggt. Boden var bara en liten by, men i och med fästningen kom mycket människor dit.

Bodens fästning ägs av Statens fastighetsverk och Bodens kommun hyr Rödbergsfortet och bedriver verksamhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa