"Det här är helt nytt och världsunikt"

Återbruk i vanliga butiker, i skolan, förskolan och i äldreomsorgen. Det är förslaget när Bodens kommun satsar på ökad återanvändning och cirkularitet. "Det här är helt nytt och världsunikt", säger den anlitade återbrukskonsulten Anna Bergström.

Boden 14 januari 2022 10:00

Den prisbelönta återbrukskonsulten Anna Bergström har tidigare utvecklat succékonceptet ReTuna i Eskilstuna som är Sveriges första shoppinggalleria med enbart återbruk i sortimentet. Nu har hon anlitats av Bodens kommun för att ta ett större grepp om återbruket i Boden. Syftet med satsningen är att främja en cirkulär användning resurser, återanvända mer och minska vårt klimatavtryck.

Konceptet innebär att prylar, kläder, möbler och byggmaterial samlas in från bodensarna via återvinningscentralen. Varorna sorteras, fixas till och upcyclas vid behov, innan de levereras ut till olika samarbetspartners. 

– Det här är helt nytt och världsunikt. På ReTuna tänkte vi att man skulle bygga fler återbruksgallerior för att få till en hållbar handel och fylla människors behov av saker utan att lämna avtryck. Men då finns ju resten av marknaden kvar, i direkt konkurrens. Här blir den vanliga handeln inkluderad i en hållbarhetsprocess som gör skillnad på riktigt, säger Anna Bergström. 

Tanken är att butiker som i vanliga fall säljer nyproducerat ska kunna beställa varor som använts förut från kommunen och få dem levererade till butiken, förutsatt att varorna visas upp. Det som inte säljs återsänds. På samma sätt kan kommunala verksamheter som skolor, förskolor, särskilda boenden och även kulturverksamhet beställa återbruk för att slippa köpa nytt. 

Under hösten gav kommunchefen Mats Berg Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en systemstruktur för återbruket i Boden utifrån gällande återbruksplan, vartefter Anna Bergström anlitades som konsult för uppdraget. Den 28 februari 2022 presenteras systemstrukturen i en rapport till uppdragsgivaren. Enligt föreslagen tidsplan ska verksamheten starta hösten 2022.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa