Boden satsar på cirkulär handel: "Världsunikt"

Bodens kommun satsar på ökad återanvändning och cirkulär handel. "Vi tar ett brett grepp, både med branschomsorg och utbildning. Den här satsningen kommer ge fler arbetstillfällen", säger återbrukskonsulten Anna Bergström.

Boden 9 juni 2022 09:00

Återvinningsmarknaden i Boden utgörs i nuläget av en second hand-butik där bodensarna hämtar upp varor både från privatpersoner och från återvinningscentralen, berättar återbrukskonsulten Anna Bergström.

– Först tänkte jag på att utveckla den verksamheten, men att utveckla en butik med befintliga resurser är ganska svårt så jag började titta på samarbeten och flöden och kom fram till att butiksdelen skulle kunna skalas ner i takt med att distributionen genom andra aktörer växer, säger hon.

Det var under hösten 2021 som kommunchefen Mats Berg gav Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en systemstruktur för återbruket i Boden utifrån gällande återbruksplan. För några månader sedan anlitades Anna Bergström, från Nyköping, för att ta ett grepp om återbruket. Hon har tidigare utvecklat konceptet ReTuna i Eskilstuna, en shoppinggalleria med endast återbruk i sortimentet.

– På ReTuna tänkte vi att man skulle bygga fler återbruksgallerior för att få till en hållbar handel och fylla människors behov av saker utan att lämna avtryck, men då finns ju resten av marknaden kvar, i direkt konkurrens. Här blir den vanliga handeln inkluderad i en hållbarhetsprocess som gör skillnad på riktigt. Det är världsunikt, säger Anna Bergström.

Konceptet syftar till att främja en cirkulär användning av resurser, att återanvända mer och minska klimatavtrycket.

– Grunden är att minska avfall och öka återbruk. Att skapa ett cirkulärt flöde. Ofta behöver man saker i sex månader. När man köpt någonting så har man möjlighet att lämna in det senare.

Tanken är att prylar, kläder, möbler, byggmaterial och leksaker ska samlas in från bodensarna via återvinningscentralen. Varorna ska sorteras och upcyclas vid behov innan de ska levereras ut till olika samarbetspartners. Butikerna ska kunna få de beställda produkterna levererade och butiksägaren ska märka dem så kunderna ser att de är återbrukade. Det som inte säljs ska återsändas.

– Återvinningsstationen ska få en utökad insamling och en distributionscentral ska utvecklas där materialen tas emot, sorteras, tvättas, demonteras, kanske till och med standardiseras. Kanske behövs en elektronikverkstad och syverkstad, säger Anna Bergström och fortsätter:

– Vi tar ett brett grepp, både med branschomsorg och utbildning. Den här satsningen kommer ge fler arbetstillfällen eftersom material behöver sorteras. De som arbetar där behöver också veta vad man kan använda, hur det ska rengöras, vad som är giftigt och liknande. Det skapas en grupp människor med kompetens inom återbruk och framtidens sätt att producera.

Inte bara butiker utan också kommunala verksamheter som skolor, förskolor, särskilda boenden och olika typer av kulturverksamhet ska kunna beställa återbrukade produkter för att slippa köpa nya, berättar hon.

– Vi hoppas att det integreras i alla dagliga drifter i alla verksamheter, som exempelvis skolan. Vi tycker inte att barn ska fostras till att använda nya material för att skapa. Vi vill att de ska lära sig att skapa av det som redan finns. För skolor med knappa resurser är det en utmaning att köpa in saker till sin verksamhet, men har man varit i återvinningsbranschen så vet man hur mycket leksaker, men också barnstolar och liknande, som kommer in.

I slutet av februari presenterades förstudien i en rapport för kommunen.

– Förslaget ligger nu på politikernas bord, säger hon.

Enligt tidsplanen ska verksamheten starta hösten 2022. Nu letar man efter en lämplig lokal i Boden för verksamheten.

Anna Bergström tror att bodensarna är redo för att ta steget mot en mer cirkulär handel.

– Det känns lätt att presentera idéer jämfört med för några år sedan, säger hon och fortsätter:

– Vi tror inte att det sker över en natt utan det är en stegvis implementering. Vi behöver 3-5 kommersiella butiker som tycker det är spännande och vill prova det i ett pilotprojekt. Sedan kan vi utöka aktörerna.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa