"Vi är med även under pandemitider"

För att kamma hem det ärofyllda tillväxtpriset inom Luleå business awards krävs en positiv ekonomisk utveckling. Dessutom spelar resultat som ökad omsättning och fler anställda in. Möt Rolf Larsson, Deloitte, som är mångårig juryordförande med stor erfarenhet av företag som vill och lyckas växa.

Luleå 11 november 2020 08:15

Varför är det viktigt för er på Deloitte att stå bakom tillväxtpriset? 

– Det är nu det 16:e året som Deloitte står bakom priset och jag har haft förmånen att dela ut det under 15 av de 16 åren vilket naturligtvis känns fantastiskt. Att uppmärksamma företag som växer är viktigt för oss på Deloitte. Tillväxtföretagen gör affärer med andra företag som därmed också växer. Stat och kommun får in skatter som i sin tur nyttjas för olika typer av infrastruktursatsningar som bidrar till ytterligare affärer. Någon skall bygga vägarna, husen och avloppen, någon kommer att dra nytta av dessa investeringar, någon konsumerar. Kort och gott så blir det ringar på vattnet samtidigt som framgång föder framgång.

Hur känns det att dela ut pris under detta år med covid-19 som påverkar oss alla, på olika sätt? 

– Vi på Deloitte var ganska avvaktande initialt. Men när vi fick höra att det inte blir någon fysisk gala utan en digital variant så kändes beslutet givet. Vi är med även under pandemitider. Vi vill även fortsättningsvis uppmärksamma företag som växer och utse värdiga vinnare som klarar av att växa uthålligt med lönsamhet, men som också har förmågan att ta hållbarhets- och jämställdhetsfrågorna på allvar.

Berätta mer om hur ni jobbar i juryn för att komma fram till en vinnare!

– Hela Luleåregionen scannas av. Vi sticker ut bland övriga priskategorier såtillvida att vi inte har någon öppen nomineringsprocess. Juryn träffas två gånger där vi först går igenom träfflistan och där väljer ut de företag som bäst uppfyllt de högt ställda kraven. Vid den andra träffen så utser vi vinnaren. Det som främst skiljer juryarbetet mot tidigare år är att vi inte genomfört några fysiska möten vare sig med företagen eller inom juryn.

 

Kriterier:

Priset uppmärksammar företag som satsar för att växa.

Priset tilldelas det företag inom Luleå kommun som bäst lyckats kombinera tillväxt med positiva resultat. Företaget ska ha minst tio anställda, omsätta minst fem miljoner kronor och ha avlämnat minst tre offentliggjorda årsredovisningar. Samtidigt ska tillväxten under en treårsperiod uppgått till minst tio procent per år. Tillväxten har till största delen skett organiskt. Finanserna ska vara sunda och tillväxten ska visas genom ökad omsättning och fler anställda. Företaget ska ha verksamhet i Luleå med omnejd och ha flera kunder.

En jurygrupp sammansatt av representanter från näringsliv och offentlighet ansvarar för urvalsprocessen utifrån uppsatta kriterier.

Årets tillväxtföretag delas ut i samarbete med Deloitte.

Priset delas ut under hösten 2020.

Juryn:

Rolf Larsson, Deloitte (ordförande)                            

Göran Carlsson, Göran Carlsson AB                               

Ulrika Olausson, Handelsbanken                  

Monica Wikström Johansson, Roxale                                

Peter Ericson, Nordtoppen                       

Jämställdhet: Malin Malmström, Luleå tekniska universitet   

Erika Willman, Luleå Business Region       

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linn Berglund-Pantzare

Ämnen du kan följa
Luleå business awards
Priser & utmärkelser

Prisas för sitt fokus på hållbarhet

Priser & utmärkelser

Lokalproducerade ägg i Årets varumärke

Priser & utmärkelser

Tillväxtresan prisas: ”Vi har vuxit med kvalité”

Priser & utmärkelser

Han är Årets unga företagare: "En bekräftelse"

Priser & utmärkelser

Teknikbolaget prisas för sitt mod

Visa fler