Retailstrategen om handeln efter pandemin

Coronapandemin kan få konsekvenser under lång tid framöver, menar retailstrategen Magnus Ohlsson. "Vi kommer att få färre butiker, men förhoppningsvis bättre", säger han.

Norrbotten 19 november 2021 07:00

Generellt tenderar konsumenters nya beteenden efter pandemier att stanna kvar länge, berättar retailstrategen och föreläsaren Magnus Ohlsson på We hunt for heads som gör omvärldsanalyser och hjälper kunder att förhålla sig till det som pågår på marknaden

– Forskning visar att man kan se spår 20-30 år efter att pandemier avklingat, säger han.

Han tror att vissa beteenden kommer finnas kvar också efter nuvarande pandemi. Någonting som han tror många vill fortsätta med är vanan att arbeta hemifrån.

– Underlaget för handel och restauranger nära arbetsplatser kommer att minska permanent på grund av det. Även om man åker till jobbet två dagar i veckan så betyder det att det är tre luncher man inte äter ute, säger han och tillägger att take away-alternativet förmodligen kommer öka ännu mer.

– Många som jobbar hemifrån och inte hinner laga mat vill ha lunchen hemkörd. En trend i USA är så kallade ghost kitchens, restauranger med bara ett kök för avhämtning.

Någonting annat som Magnus Ohlsson tror kommer påverka samhället under en tid framöver är situationen gällande varuförsörjning.

– Varuförsörjningen är upp och ner i världen. Vi kommer att se konsekvenser av det, troligen i form av höjda priser och varubrister i vissa kategorier. Vi har förlitat oss mycket på billiga varor de senaste 30 åren, men billiga transporter är ingen naturlag längre, säger han.

Hur har e-handeln och digitaliseringen påverkats av pandemin?

– Pandemin har snabbspolat digitaliseringen flera år framåt i tiden. Det är både fler och äldre konsumenter som handlar där. Det har också blivit ett betydligt bättre leveranssätt än tidigare, speciellt i storstadsområdena, säger han, men understryker samtidigt att alla fysiska butiker inte har drabbats lika hårt av digitaliseringen.

– Butiker som Rusta och Jula har fortsatt att öka sin omsättning i fysisk butik under brinnande pandemi. Trots digitaliseringen och hållbarhetsfokus så ökar alltså lågpriskanalerna i fysisk butik. Anledningen är att lågpriskedjorna under en lång tid har fått en allt högre kvalitet på sina varor.

Samtidigt som e-handeln ökar finns en tendens hos e-handlare att öppna fysisk butik, berättar han.

– E-handlare har börjat öppna fysiska butiker som tillväxtstrategi. Det gör man på grund av den hårda konkurrensen om uppmärksamhet online, där kunder sållar bort reklam och kostnader för att få nya kunder är höga. Det är billigare att använda den fysiska butiken som marknadsföringskanal. Det har visat sig i forskning att när man öppnar en fysisk butik så ökar också onlineförsäljningen. Det är tvärtom mot vad man trodde från början.

Vilka andra omställningar står handeln inför?

– Vi kommer att få färre butiker, men förhoppningsvis bättre. Shoppingcenter vill nu ha mer unika aktörer med utpräglat utbud. En gång i tiden ville man signa stora kedjor. Det fungerar inte så längre. Vi har för många koncept som ser likadana ut.

Vilken är den viktigaste faktorn för handeln framöver?

– Bortsett från hög beredskap – vi vet inte hur många sprutor vi behöver ta innan covid-19 är borta – så gäller det att fokusera på tillgängligheten. Jag tycker att man ska titta på vad kunden vill göra i de olika kanalerna i butiken och online och ha en budget för att experimentera. Man ska vara beredd på att vi aldrig blir färdiga med transformationen, säger Magnus Ohlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa