Analytiker: Ser "relativt okej" ut för banken

Advokatbyrån Clifford Chances rapport om Swedbanks misstänkta penningtvätt är i linje med vad man hade kunnat tro, anser en analytiker. Det är lugnande besked för både banken och dess kunder.

Aktiespararna vill på nytt ta upp frågan om ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen.

23 mars 2020 08:58

Summorna är svindlande och kritiken hård. Men här finns inga nya, hisnande uppgifter som kan driva på bankens kostnader eller drabba kunderna, anser Andreas Håkansson, bankanalytiker på en annan penningtvättsbesudlad bank, Danske Bank.

För banken ser det relativt okej ut, säger han.

"Milda" sanktionsbrott

I rapporten tas inte bara misstänkt penningtvätt upp, utan även brott mot amerikanska ekonomiska sanktioner. Det handlar om cirka 45 miljoner kronor, som Swedbank redan tidigare meddelat, det mesta till Krim, och en del till Kuba och Iran.

Om nu sanktionsbrott kan vara milda, så låter de inte så allvarliga, säger Håkansson.

Han noterar också att Clifford Chance anser att Swedbank nu vidtar åtgärder mot penningtvätt. Därför bör inte de kostnaderna skena på grund av advokatbyråns rapport, resonerar Håkansson.

Styrelseansvar

De svåra bristerna, som rapporten pekar på "aktualiserar återigen frågan om ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen på kommande stämma. Särskilt ansvar faller givetvis på dåvarande ordförande Lars Idermark i denna fråga", skriver Joacim Olsson, vd för Aktiespararna, till TT.

Olsson noterar att ex-vd Birgitte Bonnesen tycks ha försökt att "skapa viss intern ordning", men att hennes företrädare Michael Wolf verkar "i stort sett ha struntat i risker och regler och därmed har han ett mycket stort ansvar för det som har inträffat".…

Ville gör business

Utredningen visar på vilka stora kulturproblem Swedbank har haft, anser Peter Öhman, professor i redovisning och revision vid Mittuniversitetet.

Det har inte handlat om enskilda personer utan ett stort kulturproblem och det är det man måste rensa ut, säger han.

Exempel på de problemen är att revisorers och medarbetares varningar har ignorerats, styrelsen har inte gått till botten med problemen, flera vd:ar kritiseras, kunder som ratats av andra övertogs, med mera.

Rapporten ger intrycket att man har mörkat mot alla – styrelsen, aktieägarna, medierna, myndigheter och allmänheten, säger Öhman.
Man har inte tagit riskerna på allvar. Man var mer intresserad av att göra business.

Han konstaterar också att rapporten ligger väl i linje med Finansinspektionens beskrivning, som kom i torsdags, och där myndigheten utdelade en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor till Swedbank.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!