Allt fler tror på stigande bostadspriser

För tredje månaden i rad stiger SEB:s boprisindikator. Jämfört med föregående månad noteras en uppgång på fem enheter och indikatorn ligger nu på 32 – den högsta nivån sedan september 2018.

10 juni 2019 08:51

"Vi ser just nu en kraftfull återhämtning i svenskarnas förväntningar på bostadsmarknaden. Sedan årsskiftet har boprisindikatorn stigit med 32 enheter och är nu tillbaka på mer normala nivåer efter nedgångar under 2017 och 2018", skriver bankens privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Bland tillfrågade hushåll är det nu 51 procent som tror på stigande priser det kommande året, en ökning med två enheter. Andelen som tror på fallande priser har samtidigt minskat med tre procentenheter. Boprisindikatorn är differensen mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som gör bedömningen att priserna ska falla.

På regional nivå märks framför allt en ökning i Stockholm där indikatorn stiger med 13 enheter från 10 till 23.

Fortsatt diskussion kring låga räntor i kombination med politikers svårigheter att förbättra bostadsmarknadens funktion, är faktorer som påverkar, tror Jens Magnusson.

De tillfrågade hushållen tror också i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,12 procent, oförändrat med förra månaden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT