Vi kan inte vara det enda parti som står för praxis, säger S gruppledare Anders Ygeman.

Normalt ska posten som andre vice talman gå till det tredje största partiet, Sverigedemokraterna. Men Vänsterpartiet anser att SD:s kandidat Björn Söder är oacceptabel och har lanserat en motkandidat: Lotta Johnsson Fornarve.

Även Ygeman anser att Björn Söder är en olämplig kandidat och till skillnad mot när han valdes till samma post 2014 finns nu en motkandidat. Då, 2014, valde S att lägga ned sina röster, enligt praxis i riksdagen.

Artikelbild

| Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på väg in till talmansvalet.

Frångått praxis

Nu anser Ygeman att Allianspartierna har frångått praxis genom att med hjälp av SD föra fram en Allianskandidat som talman, trots att han kommer från ett parti i det mindre blocket och inte heller kommer från det största partiet. Därmed känner sig inte heller S bundet av att följa praxis i omröstningen.

Socialdemokraternas beslut att rösta för V:s kandidat innebär sannolikt att Björn Söder inte får fortsätta.

Men SD:s partiledare Jimmy Åkesson vädjar till borgerliga ledamöter att rösta för Björn Söder som andre vice talman, och inte lägga ner sina röster i den slutna omröstningen.

Artikelbild

| Andreas Norlén (M) väljs troligen till riksdagens talman i dag. Arkivbild.

Vi har meddelat att vi stödjer Moderaternas kandidat till talmansposten, säger Åkesson om SD:s stöd för Andreas Norlén som talman.

Åkesson tycker att de borgerliga borde kvittera det stödet genom att rösta för Söder när denne utmanas av V:s kandidat.

Artikelbild

| Anders Ygeman, S gruppledare.

Stöd för Norlén

Allt verkar klart för att Alliansens kandidat Andreas Norlén (M) väljs till ny talman eftersom han kommer att få både de fyra Allianspartiernas och Sverigedemokraternas röster. Han får i så fall ta sig an den grannlaga uppgiften att föreslå en statsministerkandidat som kan få stöd av riksdagen.

En av Andreas Norléns första uppgifter blir att ta beslut om när den obligatoriska statsministeromröstningen ska hållas, den när Alliansen vill avsätta statsminister Stefan Löfven. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att omröstningen ska ske så fort som möjligt, gärna redan på tisdagen.

Det finns inget skäl att vänta, kan den äga rum fort så tycker jag att det vore en fördel, säger Kristersson.
Jag och alla Allianspartier anser att det vore bra att inte skjuta det på framtiden.

Hur snabbt en omröstning kan utlysas beror till en del på hur lång tid dagens talmansval tar.

Jag räknar med att vi kommer att hålla på med voteringarna i fem, sex timmar i alla fall, säger Beatrice Ask (M).

Ny statsministerkandidat

Hon ska tillsammans med Eskil Erlandsson (C) bistå i omröstningarna av ny talman i egenskap av ålderspresidenter, det vill säga de ledamöter som suttit längst i riksdagen och vid vissa tillfällen får träda in som talmän.

Stefan Löfven har hittills sagt att han inte har några planer på att avgå innan han sannolikt röstas ned av Alliansen och Sverigedemokraterna.

Om han avsätts blir det sedan Andreas Norlén som har uppdraget att vaska fram ett förslag till statsminister och regeringsbildare.

Krav på budgetstöd

Enligt Liberalernas partiledare Jan Björklund kan en Alliansregering inte ta stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom en budget.

Det krävs blocköverskridande samarbete, säger Jan Björklund till journalister i riksdagen inför uppropet och talmansvalen.

Han säger också att en Alliansregering inte kan tillträda utan att veta att den regeringen får igenom sin budget.

Det bör vara ett krav, säger Björklund och återkommer flera gånger till att budgeten inte kan hänga på stöd från SD eftersom samtliga fyra Allianspartier har sagt att de inte tänker samarbeta med SD.