Sedan 2010 har vaccinationsgraden legat stilla runt 86 procent. Det är problematisk, enligt rapporten, eftersom 95 procent krävs för att uppnå så kallad flockimmunitet. Alltså det stadium när så pass många är vaccinerade att sjukdomarna inte kan få fäste, vilket innebär ett visst skydd även för icke-vaccinerade.

Som exempel lyfter rapporten att antalet rapporterade mässlingsfall, trots att de flesta är vaccinerade, i fjol mer än dubblerades till runt 350 000 stycken.

"Mässling är en realtidsindikator på var vi måste arbeta hårdare för att bekämpa förebyggbara sjukdomar", säger Unicefs verkställande direktör Henrietta Fore i ett uttalande.

Det är särskilt i fattiga länder och konfliktzoner som vaccinationsnivåerna stagnerat. Hälften av världen ovaccinerade barn återfinns i en grupp på 16 stater, däribland Afghanistan, Etiopien, Jemen och Nigeria.

"Det är ofta de mest utsatta – de fattigaste, de mest marginaliserade, de som drabbats av konflikt och tvingats från sina hem – som ständigt missas. Alldeles för många glöms bort", säger Världshälsoorganisationens generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande.