Vinklubben kan vara ett enkelt bolag

Visste du att vinklubben med vännerna eller spelklubben på din arbetsplats formellt sett kan vara ett bolag utan att det varit er avsikt? Personer eller företag som frivilligt ägnar sig åt en gemensam verksamhet med ett gemensamt ändamål kan nämligen träffas av reglerna för så kallade ”enkla bolag”.

30 november 2019 14:00

Den lilla informella samlingen av vänner kan alltså plötsligt träffas av lagregler om till exempel vilket ansvar vännerna har för skador som uppkommer eller vad som ska hända med deras gemensamma egendom om någon av vännerna i sammanslutningen försätts i konkurs.

Det enkla bolaget som sådant kan inte agera självständigt och kan således inte ha några rättigheter eller skyldigheter, utan dessa tillkommer uteslutande ägarna/medlemmarna av det enkla bolaget.

Det innebär exempelvis att en medlems inköp av mat eller annat till de personer som närvarar på vinprovningen med vinklubben förutsätter att alla medlemmar har samtyckt till inköpet, om inte inköparen ensamt vill stå för notan. Om inköparen däremot betalat kostnaden för den lokal som vinklubben hållit till i vid senaste träffen, har inköparen sannolikt rätt till ränta på beloppet under den tid som inköparen får ligga ute med pengarna.

Det är primärt förutsättningarna att agera självständigt som skiljer ett enkelt bolag från de mer välbekanta bolagsformerna aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Ett enkelt bolag som registreras hos Bolagsverket kan dock enkelt byta skepnad till just ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, beroende på vilka förutsättningar ägarna har gett det enkla bolaget.

Just vänner som gemensamt inhandlar vin i syfte att träffas för regelbundna vinprovningar eller vinlotterier faller regelmässigt under begreppet ”enkla bolag”. Det kan även vara fråga om kollegor som varje vecka lägger pengar i en gemensam pott och spelar på trav eller lotto.

Ett annat exempel kan vara frisörer som driver eget företag men som delar lokal med andra företag. I det fallet är det samarbetet kring den gemensamma lokalen som i sig kan utgöra ett enkelt bolag.

Trots att väldigt många av oss är en del i någon av alla dessa trevliga sammanslutningar, som i sig utgör ett enkelt bolag, är det betydligt färre av oss som känner till att det existerar något som kallas enkelt bolag och hur det kan påverka oss. Genom att i förväg avtala med vännerna om hur exempelvis kostnader ska hanteras och hur försäljning av gemensam egendom ska gå till, undviker du otrevliga överraskningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Axelsson, Advokatbyrån Kaiding