Vind i seglen för jätteprojektet

Nu har det blivit fart på vindkraftsprojektet i Markbygden igen. Entreprenören Enercon planerar att bygga 30 vindkraftstorn innan året är slut.

9 juni 2017 09:53

Markbygdenprojektet är gigantiskt. Från början planerades 1 100 vindkraftverk på en yta dubbelt så stor som Stockholms kommun. Markbygden skulle bli Sveriges största och en av Europas största vindkraftsparker.

Nu har planerna dämpats något. 76 vindkraftverk finns redan på plats och nu pågår byggandet av nästa etapp, som ska bestå av 77 torn.

30 av dem ska färdigställas under 2017 – och nu börjar arbetet på allvar.

– Vi började med infrastruktur redan i februari-mars med vägar och uppställningsplatser, men det är nu torndelarna börjar rulla in och installationsteamen ska börja bygga, säger Enercon Sveriges operativa chef Pamela Lundin.

Eftersom nätanslutningen inte kommer att vara på plats förrän nästa sommar vill Enercon vänta med att bygga färdigt. Maskinhuset installeras först i början av 2018 och etappen kommer inte att vara helt färdigbyggd förrän tredje eller fjärde kvartalet 2019.

Pamela Lundin hoppas att Markbygdens vindkraftpark kan fortsätta att byggas ut även efter det.

– Vi har fattat investeringsbeslut trots extremt låga ersättningsnivåer. Om det stabiliserar sig och kanske går upp något hoppas vi kunna fortsätta bygga i jämn och hög takt, säger Pamela Lundin.

Just de låga elpriserna är en anledning till att projektet tidigare har bromsats.

– Till stor del är det ersättningsnivåerna som har satt lite käppar i hjulet. Dessutom har elcertifikatspriserna gått ned på historiskt låga nivåer, så det är svårt för all nyinvestering över huvud taget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Andersson

Ämnen du kan följa