När mineralpriserna sjönk kring 2013 minskade intresset på att leta efter mineraler i Sverige, från över 1 000 prospekteringstillstånd till 604 på tre år. Nu har antalen tillstånd ökat lite igen – till 616. Bergsstaten har gått ut och sagt att detta tyder på en vändning uppåt.

Några av mineralerna som det letas efter i Sverige är litium och kobolt. Dessa är två viktiga ämnen när man ska producera batterier till elbilar och mobiltelefoner. Det är dock inte endast kobolt och litium som det letas efter, ska man göra elbilar krävs mer än dubbelt så mycket koppar som det behövs i en traditionell bil.