Vice riksbankschefen i Luleå: Räntehöjning att vänta

Reporäntan kommer mest troligt att höjas i december, det slog vice riksbankschef Henry Ohlsson fast vid morgonens besök på Vetenskapens hus i Luleå.

22 november 2019 14:25

Vice riksbankschefen Henry Ohlsson är på besök i Luleå. Under fredagsmorgonen höll han ett föredrag på Vetenskapens hus om det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden. I december planerar Riksbanken, enligt prognos, att höja reporäntan.

– I december i fjol höjde vi reporäntan med 0,25 procentenheter. Utvecklingen under 2019 har blivit som vi förväntat oss, så vid vårt oktoberbeslut tyckte vi att det var rimligt att stå fast vid en räntehöjning i december. Det är väldigt stor sannolikhet att vi kommer göra det. Samtidigt är det ett osäkert läge i omvärlden, sa Henry Ohlsson under sitt anförande.

Han pekar på en osäkerhet när det kommer till Donald Trumps plötsliga utspel i Twitter under året, men också Brexit-förhandlingarna som drar ut på tiden.

– Vad är en polsk riksdag, jämfört med ett brittiskt parlament?, sa Henry Ohlsson.

– Vi ser en inbromsning i omvärlden och har skiftat ner reporäntebanan. Vår prognos visar på att reporäntan kommer ligga kvar runt nollstrecket under kommande år, sa han och la till:

– Men det är en prognos, inget löfte. Händer det något i omvärlden eller här hemma så måste vi ändra oss.

Henry Ohlsson bedömer också att kronan kommer att stärkas på lång sikt tack vare en något högre räntenivå, sett till omvärlden, men också den goda tillväxten i Sverige.

– Vi tror på sikt att kronan kommer stärkas. Vi ser avmattning från en stark högkonjunktur som går mot ett mer normalt konjunkturläge, men inte en lågkonjunktur.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi