Vad skapar mening för mig?

Om du vann mycket pengar, vad skulle du göra då? Svaret på det kan vara en ledtråd till det du faktiskt vill och skulle finna meningsfullt.

9 december 2018 10:00

Men det kan lika gärna vara ett sätt att lura dig själv att tro att kunde du bara göra den där resan, jobba lite mindre och köpa de där grejorna skulle livet vara perfekt. Jag tror att vi ofta gör oss själva en björntjänst genom att inte utforska och ställa oss frågan: Vad skapar mening för mig?

Jag frågade olika yrkesgrupper vad de tyckte var meningsfullt i deras jobb och fick olika svar. Olikheterna fanns även mellan personer som jobbade med samma saker. Med andra ord verkar mening vara något personligt och individuellt. Några av svaren var: ”När jag ser att studenter utvecklar förståelse för hur kunskapen kan tillämpas”, ”att få göra något bra för unga som växer upp i vårt län”. Andra sa: ”när jag har skapat tydliga strukturer som underlättar för andra i deras arbete”, ”när jag genom jobbet får folk att skratta och slappna av och när jag ser hur de får en tanke som de tidigare kanske inte reflekterat så mycket över” och ”att jag tillsammans med andra kan förändra något”.

De som är i kontakt med sitt meningsfulla är ofta passionerade, uthålliga och utvecklingsintresserade människor. Ibland inom ett extremt smalt område. En del har aldrig satt ord på vad meningen är, men agerar ständigt i den riktning som deras inre kompass visar.

Vad är meningen med att söka meningen? Jo, att veta vad som ger dig mening och att sedan agera i den riktningen skapar välbefinnande och ger ett driv. Det ger en chans att vara proaktiv och medvetet leta upp eller skapa det som ger dig mening i olika situationer som du är i. För många av oss finns det ett djupare syfte som löper som en röd tråd genom livet. Det meningsfulla i det stora perspektivet brukar vara det vi kallar meningen med livet.

Vad händer när vi tappar det som ger oss känslan av meningsfullhet? På sikt leder det till minskad motivation och intresse vilket gör att vi lär oss och engagerar oss mindre. Det kommer ofta med en känsla av tomhet och ihålighet. Ibland innebär det att vi behöver ge upp det vi är riktigt skickliga på, det som omgivningen uppskattar men som inte längre ger oss det vi har behov av.

Att göra meningsfulla saker i andra delar av livet, kan det ersätta ett meningsfullt jobb? En person jag känner har medvetet valt ett jobb som är repetitivt och enkelt för att kunna lägga sin tid och energi på arbete i en frivilligorganisation. Här är jobbet inte det som primärt ger mening utan snarare en möjliggörare som ger resurser som kan läggas på annat.

Hur gör en då för att hitta sin mening? Ett sätt är att reflektera över ditt liv och fråga dig vad som gav en känsla av meningsfullhet i olika livsfaser och arbeten. Ett annat är att föra dagbok över vad som gett mening under dagen och sedan se om det finns några mönster.

Men leta inte för länge, för ibland hittas meningen lättast när vi vågar testa något nytt och utvärdera om det gav utslag på menings-barometern.

All rörelse mot meningsfullhet skapar mening. Är det i den riktningen du är på väg?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Hjelte, vd Ericson & hjelte ab