Två av tre fjälldestinationer uppger att antalet utländska besökare ökat de senaste fem åren.

Enligt en ny enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet är det de nederländska besökarna som ökar mest.

– Den vildmark svenska fjällen erbjuder är unik och det är glädjande att allt fler utländska besökare upptäcker det. Samtidigt ställer det krav på bra och anpassad information, för att göra deras vistelse så trygg som möjligt, säger Per-Olov Wikberg, nationell samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

– De internationella besökarna är ofta välutrustade men samtidigt oförberedda på de snabba väderomslagen i fjällen. Många överskattar också sin förmåga att navigera i den ibland komplicerade fjällterrängen, säger Per-Olov Wikberg.

För att nå utländska fjällbesökare arbetar Fjällsäkerhetsrådet genom ett flertal kanaler. De lokala fjällsäkerhetskommittéerna är också en viktig resurs som ofta kommer i kontakt med de internationella besökarna. I fjällens övernattningsstugor och vindskydd finns sedan några år även en färdmeddelandebok med säkerhetsinformation på både svenska och engelska.

– Polisens fjällräddning får varje år ett antal larm via andra länders räddningstjänster beroende på att utländska besökare inte alltid vet hur de ska kontakta fjällräddningen. Genom att som vandrare bidra med information i färdmeddelandeboken om tidpunkt när man passerar vindskydd och fjällstationer och planerad färdväg underlättar man för Fjällräddningen om de behöver rycka ut, säger Per-Olov Wikberg.