Tydlig ökning av antalet varsel

Under den andra veckan i mars ökade antalet inrapporterade varsel till Arbetsförmedlingen markant. Varslen är i hög grad koncentrerade till storstadslänen.

17 mars 2020 06:41

Enligt Arbetsförmedlingen har varselnivån uppvisat en jämn och låg nivå under en längre period. Men nu ser trenden ut att vända.

Under februari och första veckan av mars var antalet varsel om uppsägning svagt nedåtgående.

Men den andra veckan i mars bröts den trenden och antalet inrapporterade varsel har ökat kraftigt.

– Vi ser ett trendbrott där antalet varsel nu ökar markant. Varslen är i hög grad koncentrerade till storstadslänen och till hotell- och restaurangverksamhet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Från första till och med 15 mars uppgick antalet personer som berörs av inrapporterade varsel till 4 669. Det är fler än i mars 2019 som helhet då antalet berörda personer uppgick till 3 292.

– Regeringens krispaket syftar till att arbetsgivarna inte ska behöva säga upp sina anställda. Vår bedömning är att det kommer att dämpa effekterna och alla varsel leder inte till uppsägningar och arbetslöshet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen följer utvecklingen noga och har dialog med trygghetsorganisationerna och Arbetsmarknadsdepartementet.

– Vi är vana att hantera varsel och av erfarenhet vet vi att många som kommer till oss direkt från arbetslivet har en bra kompetens och utbildning när de ska söka nya jobb, säger Annika Sundén.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi