Trumponomics skymmer sommarsolen

"Norra Sverige har ett större ­beroende av hur Kinas ekonomi utvecklas än vad många kanske tror", skriver Per Nilsson i sin senaste krönika.

14 juli 2019 15:00

I senaste numret av Norrlandsfondens kundtidning samlade vi chefsekonomerna på de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank i ett samtal om hoten och möjligheterna i den globala ekonomin och på världsmarknaden. I dessa tider av hot om handelskrig mellan USA och Kina finns det en del att fundera på. Dessutom är den brittiska ekonomin världens femte största, vilket gör att en hård brexit skulle få negativa ­konsekvenser.

Alla fyra chefsekonomer ser tydliga tecken på en avmattning i världsekonomin, även om den sker från en hög nivå. Däremot tror de inte på en dramatisk nedgång. Enligt dem är den största risken i närtid Kinas tillväxt. Skulle Kina stanna av i en tvär inbromsning kan det hota den globala ekonomin.

Norra Sverige har ett större beroende av hur Kinas ekonomi utvecklas än vad många kanske tror. Export av råvaror, exempelvis trä och järnmalm, är en viktig del av vår ekonomi. För tillfället stimulerar Kina sina nationella investeringar vilket håller uppe efterfrågan och därmed bra avsättning för våra råvaror. Vi är också mer konjunkturkänsliga till följd av att vi har mycket tillverkningsindustri. Men industrin mår faktiskt bra trots inbromsningen. Orderingången har mattats av en smula, men det har inte slagit mycket ännu på produktionen. Den svaga kronkursen är gynnsam för våra exporterande företag. En svag kronkurs är också positiv för den allt viktigare besöksnäringen där man kan se en god utveckling. Totalt sett tycker samtliga fyra chefsekonomer att Norrlands näringsliv ser starkt ut.

Själv blir jag lite fundersam vad som kommer att hända nu när Trump skruvat upp temperaturen i handelskriget ytterligare med en svartlistning av ett av världens största telekombolag, det kinesiska Huawei. Det är något som skrämt slag på marknaden. En regelrätt svartlistning av Huawei riskerar att sprida sig som ringar på vattnet över världens teknikindustri. Vissa gör jämförelsen med konkursade amerikanska banken Lehman Brothers, som 2008 skapade en finanskris världen över. Några amerikanska komponentföretag har redan kommit med vinstvarningar som en effekt av detta.

Allt detta har förstås betydelse även för oss i norra Sverige. Dels har vi många teknikföretag som jobbar direkt mot telekomsektorn, men det påverkar också många andra av våra företag som är framstående inom teknologisk samverkan på global nivå. Det slår givetvis även mot konjunkturen i stort genom att det blir en osäkerhet om spelreglerna.

Det som kan få läget att lugna sig är att Trump, som vill bli omvald, gärna vill ha ett gynnsamt börsklimat. Det sätter gränser för hur hårt han kan driva sin linje. Så läget kan förhoppningsvis balanseras med marknadsekonomin i ena vågskålen och demokratin i den andra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Per Nilsson, Norrlandsfonden