Det som gör att just Sverige kan vara så bra på innovation är att tillväxten i landet flutit på väldigt bra och att innovationsklimatet är bra. Det tror i alla fall Patent- och registreringsverket.

– Att Sverige fortsätter att ligga i topp är ett tydligt bevis på att svenska företag fortsätter att vara innovativa. Det finns en tydlig koppling mellan framgångsrika innovationer och en strategisk hantering av de immateriella tillgångarna i företaget. Immaterialrätten är ett viktigt affärsverktyg, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

Se hela listan med de tio mest innovativa länderna här.

Att landet lyckats bra med innovation är inget som kommit gratis, utan något man måste kämpa för.

– För att Sverige ska fortsätta att vara framgångsrikt internationellt måste vi fortsätta att skapa förutsättningar för svenska företag, uppfinnare och forskare att hantera de immateriella tillgångarna. Det är en nyckel till Sveriges framgångsrika placering, fortsätter Peter Strömbäck.