Den areal som anmälts för avverkning var under april den största på tio år i Norra Norrland. Ökningen låg på 89 procent jämfört med samma månad året innan, visar Skogsstyrelsens senaste månadsstatistik.

Det innebär att den ökning som skett under årets första månader i norr fortsätter och accelererar. Sett över årets fyra första månader var ökningen 36 procent i Norra Norrland jämfört med riket totalt som låg på bara fyra procents ökning.

– Vi har en högkonjunktur med stark efterfrågan och framtidstro, som påverkar avverkningsviljan. I Norra Norrland har vi haft en viss eftersläpning på ökad avverkad areal, skillnaden i landet kan bero på en kapacitetsutbyggnad i södra Sverige som gjort att man snabbare ökat avverkningarna, säger Staffan Norin, chef för Skogsstyrelsens region Nord, i ett pressmeddelande.

– Det har också varit en besvärlig vinter där snödjupet gjort det svårt att få ut virke, med ett uppdämt behov som påverkat virkesköpare och skogsägare att agera, säger Staffan Norin.

I aprilstatistiken finns flera toppnoteringar med ökningar som är de största sedan 2007. I Norrbotten ökade den anmälda avverkningsarealen med 79 procent jämfört med april 2017, i Västerbotten med 98 procent och i Västmanlands län handlar det om mer än en fördubbling.