Den nya kartläggningen från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, presenteras i boken "Grön entreprenör – Affärsmöjligheter i hela landet”. 29 olika branscher inom det gröna näringslivet har undersökts genom bland annat intervjuer och statistik.

De gröna näringarna utgör Sveriges största småföretagargrupp, med 70 000 årsarbetare och drygt 72 miljarder kronor i omsättning.

Omsättningen i branschen har ökat från 70,6 till 72,3 miljarder, från år 2013 då undersökningen senast gjordes. De största ökningar av omsättningen har skett inom entreprenad, nötkött, spannmål, lokal livsmedelsförädling och vattenbruk.

Undersökningen visar även att den största framtidstron och upplevd lönsamheten finns hos köttproducenter, framför allt hos gris, nöt och kyckling. Får- och lammproducenter har däremot sämre lönsamhet.

Flest årsarbeten finns inom branscherna hästverksamhet (10 500 stycken), entreprenad (9 400), mjölkproduktion (8 600), trädgårdsodling (7 100), skogsbruk (6 200 ) och nötproduktion (4 900).

Vart fjärde företag planerar ägarskifte inom fem år, sex av tio företag avser att skifta inom familjen och fyra av tio företag överväger att sälja till extern köpare, enligt LRF:s undersökning.