Under våren är tanken att de ska anställa 100 nya pensionärer som vill hjälpa Skellefteå- och Piteåbor med hantverk, trädgårdsarbete och städning.

– Jag hoppas att framförallt fler företag ska upptäcka fördelarna och möjligheterna med Veteranpoolens flexibla bemanningsmodell, säger Stefan Johansson, kontorschef.

Veteranpoolen tar över den befintliga verksamheten Hyr en pensionär som har drivits av Carina Karlsson sedan 2009.

– Jag känner mig trygg i att lämna över till Veteranpoolen och som jag vet kommer att få verksamheten att växa mot nya höjder, säger Carina Karlsson.

Många pensionärer vill gärna fortsätta jobba fast inte på heltid och i dag beräknas cirka 500 000 svenskar kombinera jobb och pension. Uppdragen som de kan ta på sig varierar från allt från att bemanna företag till att hjälpa den stressade barnfamiljen att få ihop vardagspusslet. Veteranpoolen startade i Kungsbacka för 11 år och i dag är de Sveriges största tjänsteföretag med pensionärer som utförare.