Starka siffror för gränskommunen: "Oerhört glädjande"

Haparanda stads kommunkoncern gör en vinst på 45,2 miljoner kronor för 2018.

14 mars 2019 09:37

De preliminära siffrorna visar att den kommunala koncernen gör en vinst på 45,2 miljoner kronor. I koncernen ingår Stiftelsen Haparandabostäder, Haparanda Värmeverk samt Bottenvikens reningsverk.

– Det är oerhört glädjande att kommunen och dess bolag levererar bra resultat. Det kommer att behövas starka resultat för att möta de utmaningar som vi står inför, säger Haparanda stads ekonomichef Hans Kenttä.

En stor del av resultatet handlar om den kommunala verksamheten som uppvisar ett överskott på 41,6 miljoner kronor. Det är hela 22,8 miljoner kr bättre än budget. Kärnverksamheternas drift uppvisar ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster stärker resultatet med 13,9 miljoner kronor.

– Vi har kunnat bromsa kostnadsutvecklingen, där ska nämnderna ha en stor eloge. Jämförelsestörande posterna avser främst återföring av reavinst från Barents Center (plus 19,5 miljoner kronor) samt förpliktelse från översvämningsskador 2016 (minus 6,6 miljoner kronor) som bidrar till resultatet, konstaterar Kenttä.

Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning motsvarar 6,7 procent.

Nu väntar politisk beredning samt revidering innan bokslutet och årsredovisningen för 2018 fastställs av kommunfullmäktige under april månad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Norrbottens Affärer