Tusen företag i norra Sverige har kontaktats av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Norrlandsfonden inför årets konjunkturbarometer. Och även om prognosen inte visar lika höga siffror som i fjol är konjunkturen stark. En bransch som har haft det tufft sedan finanskrisen är turismbranschen. Men de senaste åren har situationen ändrats och branschen ser positivt på 2019.

Andra branscher har länge legat i topp, och prognoserna har på det stora hela inte förändrats. Framförallt IT-branschen och byggindustrin ser positivt på framtiden.

– IT-tjänster verkar alltid vara i högkonjunktur, det är en expanderande bransch. Men de har svårt att hitta personal och det är egentligen det som hindrar utvecklingen, säger Mats Haglund som är konjunkturexpert på SCB.

Artikelbild

| Mikael Backgård, BDX, känner inte igen bilden som presenterades om transportbranschen.

Och personalsituationen är akilleshälen i andra branscher också. Massa– och pappersindustrin är stark, men i undersökningen rapporterades till SCB att flera arbetsgivare kan komma att minska personalstyrkan. Verkstadsindustrin å sin sida skiljer ut sig från mängden genom att gå bra i alla norrlandslänen. Och till skillnad från massa– och pappersindustrin räknar de med att kunna nyanställa.

– Det som sticker ut i Norrbotten är den här jättepeaken vi hade förra året. Vi trodde den skulle hålla i, men prognosen är svalare nu. Den är fortfarande varm, men inte het, säger Mats Haglund.