Stark jobbprognos i norr

Söker du jobb har du drömläge i norr.

12 mars 2019 09:11

Arbetsgivare i norra Sverige levererar en rekordprognos när det gäller efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet för 2019.

Det visar bemanningsföretaget Manpowers arbetsmarknadsbarometer. Förra kvartalet låg sysselsättningstrenden på en ökning med 15 procent, vilket var den starkaste prognosen sedan 2010.

Men den slås med marginal. Jobbprognosen visar en ökning på 27 procent.

– Det är verkligen arbetstagarnas marknad nu, med stor kompetensbrist och en väldigt ljus prognos för fler jobbtillfällen under våren i norra Sverige. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt kring rekryteringen för att säkra sin kompetensförsörjning, både nu och i framtiden, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.

Uppgifterna ligger i linje med arbetsförmedlingens senaste statistik för februari. Den visar att arbetslösheten i Norrbottens län fortsätter att minska.

Jämfört med februari i fjol hade länet 750 färre arbetslösa, en minskning på åtta procent.

Minskningen sker över hela linjen, alltså även bland långtidsarbetslösa, invandrare, personer med funktionshinder, äldre än 55 år och lågutbildade.

– Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Norrbottens län. Den stora utmaningen för länet är att höja kompetensen hos dem med endast förgymnasial utbildning, det vill säga hos drygt hälften av de inskrivna arbetslösa utrikesfödda och drygt var tredje inskriven ungdom, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström