Så många jobb ska tillsättas till 2030

Rekryteringsbehoven i Norrbotten är stora. En ny analys visar att det behövs 51 000 anställningar till och med år 2030. "En hissnande siffra", säger Li Skarin, vd för Luleå Näringsliv.

8 mars 2019 07:00

Det är Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Länsstyrelsen som står bakom analysen som pekar på att det mellan år 2013 och 2030 behövs 51 000 anställningar i länet.

– Det är mer än ett helt Piteå och Älvsbyn tillsammans. Vi vet att vi står inför stora utmaningar när det gäller rekryteringen i regionen och länet. Samtliga branscher är egentligen i behov av att anställa i dag eller inom en snar framtid, säger Li Skarin.

Luleå Näringsliv har elva branschråd; bygg och fastighet, energi och miljö, finans och företagstjänster, IT, kompetensförsörjning, kulturella och kreativa näringar, management, marknad, teknikindustri, tillväxtrådet Råneåområdet samt transportinfrastruktur. Gemensamt för samtliga är att kompetensförsörjning är ett prioriterat område, även om frågan är mer akut för somliga. IT-branschen är ett sådant exempel.

– Vi fick en analys innan jul som konstaterade att IT-sektorn är en stor bransch i Luleå i förhållande till hur det ser ut på andra platser, dessutom ser de ut att ha en god tillväxt framöver vilket är mycket positivt. IT-bolagen fungerar i vissa fall som en slags stödfunktion åt andra företag, så går det sämre för någon bransch märks det eventuellt även för dem. På så vis hänger marknaden ihop, och det kan alltså innebära att läget förändras framledes, förklarar Li Skarin.

Även inom industrin är rekryteringsbehovet stort. Här är det främst ingenjörer som behövs.

– Det behövs fler tjejer som söker sig till ingenjörsyrket. Jag tror en viktig del är att man måste bli bättre på att marknadsföra vad yrket egentligen handlar om, det har förändrats otroligt mycket bara de senaste fem åren. Man jobbar i många fall med hållbarhet och miljöfrågor, om man hårddrar det handlar det om att göra skillnad i världen, säger Li Skarin.

För Luleå Näringsliv ligger ett stort fokus just nu på att få fler studenter att stanna i Luleå. Enligt Li Skarin är ett problem att studenterna ofta stannar inom campusområdet och aldrig riktigt upplever Luleå som stad, än mindre kommer i kontakt med företagen på orten.

– Det är ju luleborna, stadens och företagens ansvar att rulla ut röda mattan. Vi måste få studenterna att inkluderas och förälska sig i staden. Vi som näringslivsbolag kan hjälpa dem att möta näringslivet genom att exempelvis bjuda in dem att sitta med i våra branschråd, skapa mötesplatser och samverka med duktiga studentorganisationer. Och så uppmanar vi företag att ta in studenter på praktik- och traineeplatser. Den här kompetensen behövs verkligen, och då måste vi göra vad vi kan.

En annan fråga som står högt på agendan för Luleå Näringsliv är bostadsbyggandet.

– Det är jätteviktigt att man faktiskt kan stanna kvar på orten efter studierna. Man kanske vill lämna sin studentlägenhet och flytta in till stan, och då måste en så enkel sak fungera. Just det här jobbar kommunledningskontoret, politikerna och vi tillsammans med hela tiden, säger Li Skarin och fortsätter:

– Det är mycket som byggs just nu, men det är ofta långa puckar då vatten och avlopp måste ordnas innan man kan börja bygga infrastruktur och bostäder. Att bygga stad tar tid.

Attraktionsvärdet är ytterligare en del som näringslivsbolaget tittar mycket på. Att skapa en attraktiv stad där människor vill leva och bo.

– För tio år sedan var bilden av Luleå en annan än idag, det fanns inte så mycket att göra här. Men i dag är det helt annorlunda, det finns massor att hitta på. Du kan ta en cocktail i en skybar om du vill, men du kan även åka skridskor på isen. Du slipper oftast massa onödig väntetid och köer och får massor av friluftsliv och kultur. Vi måste berätta om fördelarna och alla nya jobb som finns, säger Skarin.

Hur har arbetsmarknaden förändrats?

– Utvecklingen av teknik såväl som kommunikation har gjort det fördelaktigt att bo här samtidigt som man jobbar med nationella eller internationella företag. Det finns många stora och små, framgångsrika företag att jobba på. Man måste inte längre flytta söderut för att göra karriär.

Vad tror du, kommer man att klara 51 000 anställningar till 2030?

– Den här utmaningen är inte Luleå- eller Norrbottenspecifik utan ett nationellt problem. I Norrbotten rekryteras det varje dag och många av de 51 000 rekryteringarna som rapporten pekade på när den kom är delvis redan genomförda. Utmaningen framöver är att vi ska klara av att bemanna kommande pensionsavgångar och bidra med attraktiv kompetens för branscher i tillväxt samt ta höjd för stora etableringar.

Hur lyckas man med det?

– Det gör vi genom att visa människor möjligheter, ta täten i viktiga samhällsfrågor som miljö, hållbarhet och integration samtidigt som vi ska satsa på att klara omställningar i arbetslivet på ett bra sätt och kompletterar med lärande vid sidan om universitetsutbildningarna. Näringslivet ser utmaningen och alla är nog inställda på att lösa detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sabina Nilsson