– Att använda förnyelsebar råvara är jätteviktigt. Vi måste alla göra något åt klimatförändringarna och det här kan vara ett sätt, säger Mats Wendel, innovationsstrateg på Peab Asfalt.

Detta ska ske genom att de ska använda biprodukten lignin, vilken blir en restprodukt när det EU-finansierade projektet Rewofuel skapar bensin och flygbränsle av rester från skogsbruk. Ligninet ersätter därefter oljebasen i bitumen som ingår i asfalt.

Redan i höst börjar Peab genomföra egna experiment med det nya ämnet. Tesen är det dels ska fungera som ersättare av bitum och att det ska minska företagets klimatpåverkan.

Artikelbild

– Genom att använda oss av lignin förväntar vi oss också bättre vidhäftning mellan bitumen och stenmaterial. Detta kan bidra till att vi kan minska användningen av tillsatsmedel, vilket också kan ha miljöfördelar, säger Mats Wendel.