Vissa av er ser vindkraften som ett anskrämligt påhitt som inte fungerar och inte ger någon effekt. Eller så ser ni det som ett störande inslag som dessutom hotar djurliv och miljön. Medan andra ser det som lösningen på hur Sverige ska kunna bli fossil- och kärnkraftsfria, och kanske till och med tycker att verken är ett trevligt inslag i vårt samhälle.

Läs mer:Europas största vindkraftspark.

Uppfattningarna om vindkraft är ofta mycket starka och lika ofta behäftade med sakfel. Argument som att ”allt går förlorat i transmissionsförluster”, ”det skulle aldrig vara lönsamt om det inte var skattesubventionerat” eller ”vindkraft är nog bra, men tyvärr blåser det ju aldrig på vintern när vårt energibehov är som störst” är mycket vanliga. Och de stämmer inte.

Artikelbild

Personligen är jag inte övertygad om vindkraftens förträfflighet. Men det är jag inte när det gäller något annat energislag heller. Det ligger ju i sakens natur att varje energislag har sina för- och nackdelar; Annars skulle de ju antingen bli allenarådande eller fasas ut helt och hållet.

Däremot är jag intresserad av vad som nu händer, och det finns ett par saker som stör mig lite extra mycket i debatten.

Den första är att debatten är för liten här i norra Sverige. Just nu investeras över åtta miljarder kronor i nästa fas i Markbygden, vilket gör att vi i slutet av 2019 kommer ha Europas största landbaserade vindkraftpark just utanför Piteå. Det är bra för Norrbottens ekonomi, det genererar arbetstillfällen och det hjälper till att säkra vår framtida energiförsörjning. Men det är även en fråga som förstås berör vår natur och det närliggande samhället. Ändå har rapporteringen från lokalmedia varit näst intill skamligt låg och gemene norrbottnings intresse lyser med sin frånvaro.

Det andra som stör mig är synen på vindkraften som något suspekt och nytt. Vindkraft är ett av de äldsta energislag vi har, även om en del hänt sedan Feniciernas och väderkvarnarnas tid. Vindkraft har sedan dess visat sig dugligt gång på gång och är redan idag en väsentlig del av Sveriges och världens energiförsörjning. Så kan vi snälla, snälla sluta betrakta det som något ”som kanske blir nåt framöver”.

Varför är då detta viktigt? Jo, för att Sverige bestämt sig för att vår elproduktion ska vara helt förnybar år 2040. Vi har alltså 22 år på oss att fasa ut 95 terawattimmar fossil elkraftsproduktion. Vindkraften kommer stå för merparten och nästan alla verk kommer byggas i norra Sverige. Som planen ser ut just nu innebär det hisnande 4 600 stora (eller 12 000 mellanstora) verk.

Därför bör vi snabbt lyfta debatten i länet och även hyfsa till den. Vi får acceptera vad som är verklighet och inse att utmaningarna är stora. Ska vi bli framgångsrika bör vi ha mer förutsägbarhet i tillståndsfrågorna och göra dessa förståeliga och hanterbara för alla parter. Dessutom bör de politiska och marknadsmässiga förutsättningarna bli mer stabila. Och vi bör ha en brett överenskommen plan för hur vi i länet väger expansionen mot alla andra intressen.

För kan vi i Norrbotten ta oss igenom detta med en bra balans mellan å ena sidan investeringar, arbetstillfällen och en god energimix, och å andra sidan miljö och andra samhällsintressen, så kan detta forma ett starkt och hållbart framtida Norrbotten.

Men då måste vi förstå att detta händer här och nu, bestämma oss för vad vi i länet verkligen vill och hålla oss till fakta. För att sedan tillsammans rikta energin i både debatt och genomförande åt rätt håll.