Sakta men säkert förändras Piteås stadsbild. Staden växer utanför den kärna som kallas för Häggholmen och där det inte kan byggas mer. I samband med tillväxten har Piteå tagit fram en översiktsplan som fastställdes 2016, en fördjupad plan för stadsdelen, samt en plan för de landsbygdscentra som omfattar Hortlax, Roknäs/Sjulnäs, Jävrebyn, Norrfjärden och Rosvik. Planen för de sex orterna är på väg upp till politiskt beslut före årsskiftet.

Nyligen invigdes ett nytt torg i Öjebyn och det blev startskottet för arbetet med stadsdelen. Det berättar stadsarkitekten Florian Steiner. Han säger att det handlar om en översyn av hela området kring Solanderskolan där det finns tankar om att bygga ut skolan.

Steiner är glad över byggboomen i Piteå. Lindbäcks bygger hus i kvarteret Tallen vilket gör att Piteås centrum sakta men säkert växer västerut.

Artikelbild

En skiss som visar hur arkitekten tänkt kring området i kvarteret Rönnen.

I dag finns tre höga profiler som förändrat stadsbilden, Stadstornet vid Strömsundskanalen, Kust och Spas hotell och senast Lindbäcks flerfamiljshus. Steiner säger att Piteås karaktär som småstad har i viss mån förändrats och det kan komma fler höghus i staden.

Kommunledningen vill också att Piteå växer norrut. I kvarteret Rönnen ligger Norrmalmskolan. Den ska rivas för att ge plats för en ny stadsdel med flerfamiljshus där fastighetsbolagen Rawi och Lindbäcks fått markanvisningar.

En förutsättning för de 300 lägenheterna är dock att närliggande Christinaskolan byggs ut för att rymma Norrmalmskolans elever.

– Just nu arbetar kommunen med hjälp av MAF konsult med den delen, säger Florian Steiner.

Artikelbild

| Stadstornet vid Strömsundskanalen i den sydliga delen av Piteå har gett området en helt ny karaktär. (Arkivbild).

En olöst fråga är vad som ska hända på gamla p-däcket Löjan där fastighetsbolaget Wallsténs vill bygga hyreshus men där processen avstannat. Wallstens har tvingats backa på bygghöjden och det har visat sig vara svårt att hitta företag som vill etablera verksamhet i bottenvåningen.

Rådhustorget ska byggas om inför Piteås 400-årsjubileum 2021. Två arkitektfirmor har lämnat förslag. Nivå arkitekter har en idé om att torget får en sluttande oval ”bricka” i mitten med sittplatser och det skapas utrymme för uteserveringar genom att flytta på ramper för funktionshindrade.

Artikelbild

| Kust hotell och spa har förändrat stadsbilden i den norra delen av Piteå.

White arkitekter i Uppsala har en idé om en torgbrunn i form av en sittbar samlingsplats. På torgets nordöstra del placeras sittbänkar och torget inramas med ett flertal ljuslyktor. Rådhuset får fasadbelysning.

Dessutom har Piteå kommun gjort en enkät bland kommunmedborgarna som lämnat idéer.

– Vi har fått in 400 synpunkter. Nu lyfts frågan till kommunfullmäktige som tar ett inriktningsbeslut i december. Sedan jobbar vi vidare med hur torget ska utformas, säger Florian Steiner.

Han säger att Rådhustorget ingår ett stadsmiljjöprogram som går ut på att se över saker som belysning, skyltning, beläggningar, och var det ska finnas uteserveringar. Programmet ska presenteras före årsskiftet.