"Nytt år – nya lagar"

För den som vant sig vid att avnjuta en cigarett på uteserveringen eller att uppskatta applåderande sjölejon på cirkus väntar nya tider, vanor och nöjen.

25 mars 2019 07:00

Ett nytt år innebär, bland mycket annat, att det kommer nya lagar och regler att ha koll på. Under 2018 infördes många nya lagar som ställde högre krav på företagen i form av säkerhet och integritetsskydd. Bland dessa var GDPR utan tvekan den förändring som innebar den största påverkan – och kostnaden – för de flesta företagen. Vissa branscher tvingades även göra stora investeringar i syfte att skärpa säkerhetskraven med hänsyn till samhällets sårbarhet i relation till IT-hot.

År 2019 finner vi betydligt fler lagändringar som träffar den privata sfären. Den TV-licens du tidigare betalat till Radiotjänst ersätts nu av en individuell public service-avgift. Åldersgränsen för kostnadsfri tandvård höjs till 23 års ålder. Du som gillar att gå på cirkus kommer inte längre att kunna se några elefanter eller sjölejon på föreställningarna eftersom ett förbud har införts, till skydd för djuren. Det införs även nya regler för assisterad befruktning som ska förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar genom att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Samtidigt får barnets perspektiv ett tydligare fokus genom att barnets rätt till information om sitt genetiska ursprung stärks.

Även transpersoners perspektiv stärks genom att orden ”könsöverskridande identitet eller uttryck” nu ska omfattas i brottet ”hets mot folkgrupp”. Det innebär att den som hotar eller uttrycker missaktning gentemot transsexuella personer kan dömas till upp till två års fängelse. Från och med nu erkänner Sverige inte heller utländska barnäktenskap.

Den lagförändring som tycks ha genererat flest tidningsrubriker hittills är dock det rökförbud som införs den 1 juli i år och som innebär att det inte längre är tillåtet att röka på uteserveringar, busshållplatser, idrottsarenor eller lekplatser.

För företagen har en ny lag om företagsnamn införts som ska förenkla tillämpningen jämfört med den tidigare firmalagen som hade mer än 40 år på nacken. Vidare har varumärkeslagen anpassats till nya EU-regler i syfte att svenska företag lättare ska kunna konkurrera på en alltmer global marknad. Det blir från och med nu även möjligt att registrera nya typer av varumärken, såsom till exempel animerade varumärken.

Att stifta nya lagar kan upplevas som en långsam och trög process vid en jämförelse med den takt som samhället och tekniken utvecklas i. Samtidigt är lagstiftningen emellanåt proaktiv i syfte att påverka samhällsutvecklingen i en önskad riktning. Bland de lagändringar som införts just i år finns det ett flertal bra exempel på just det, anser jag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Axelsson, Advokatbyrån Kaiding