– Vi välkomnar regeringens förslag till ny lagstiftning som kommer att öppna upp för teknikutveckling och nya affärsmodeller för taxi, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Det är också positivt att förslaget ökar möjligheterna till skattekontroll och skydd av konsumenter och arbetstagare.

– I vår dialog med regeringens företrädare har vi framfört vikten av att varje fordon behöver ha en teknisk utrustning som är ansluten till en beställningscentral för taxitrafik, säger Claudio Skubla, i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att innehavare av taxitrafiktillstånd får välja mellan att ansluta fordon till en av två olika taxikategorier. Det nuvarande systemet, med krav på taxameter och redovisningscentral, kommer att finnas kvar.

– Vi är glada att regeringen har hörsammat vår begäran, vilket får stor betydelse för att branschen ska kunna utvecklas i en sund konkurrens, säger Claudio Skubla och påpekar att oron i branschen har varit stor då den svarta taxiverksamheten vuxit sig allt starkare under senare år. Nu är det viktigt att myndigheternas föreskrivningsarbete fortsätter enligt regeringens intentioner.

I den nya kategorin finns istället krav på teknisk utrustning i fordonen och hos beställningscentralerna. Varje taxifordon i denna kategori ska vara anslutet till en eller flera beställningscentraler för taxitrafik som tar emot och fördelar köruppdrag. Centralen ska också samla in, lagra och på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för skattekontroll. I den nya kategorin ska kundens beställning alltid ske till en beställningscentral och kunden ska ges ett fast pris innan resan påbörjas. För chauffören och taxiföretaget gäller samma krav på taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd i båda kategorier.

– I och med regeringens lagändring försvinner också dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter, säger Claudio Skubla. Det ökar skatteverkets möjligheter att kontrollera alla taxiföretag, vilket är en viktig förutsättning för en sund konkurrens inom yrkestrafiken.

Regeringen föreslår att reglerna om att beställningscentralerna ska kunna få tillstånd ska träda i kraft den 1 september 2020 och resterande regler den 1 januari 2021.