29 procent av svenskarna uppger att de helt säkert planerar att byta jobb det närmaste halvåret. 39 procent funderar dessutom på att byta jobb.

Detta visar en ny arbetslivsundersökning från Manpower.

Framför allt är det personer som är 46 år eller äldre som planerar ett jobbyte, och enligt undersökningen ökar vljan att byta jobb med åldern.

Även kvinnor och personer som är chefer ligger något över rikssnittet.

Unga upp till 29 år är det som framför allt uppger att de planerar stanna på sitt nuvarande jobb.

– Det kan vara många faktorer som gör att man vill byta, men framför allt signalerar siffrorna att svenskarna har stor tilltro till att de kan få jobb. Att ta sig an nya utmaningar är också ett sätt att hålla sig fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

För näringslivet som helhet är anställningsplanerna fortsatt svagt positiva, enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos. Detta indikerar en positiv men dämpad sysselsättningstillväxt den närmaste tiden.

Arbetslösheten väntas stiga från 6,4 procent i år till 6,5 procent år 2020.

– Det är verkligen arbetstagarnas marknad nu, med låg arbetslöshet och stor kompetensbrist. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt kring rekryteringen för att säkra sin kompetensförsörjning, säger Mikael Jansson.