Nya lagar att ha koll på

Nytt år. Nya löften. Nya lagar och regler att ha koll på.

17 mars 2020 07:00

Stiftandet av nya lagar kan ofta upplevas som en långsam och trög process vid en jämförelse med den takt som samhället och tekniken utvecklas i. Samtidigt är lagstiftningen också proaktiv i syfte att påverka samhället i en önskad riktning. Bland de lagändringar som införs i år finns det ett flertal bra exempel på just det.

I en av mina krönikor under hösten 2019 skrev jag om vikten att värna om våra förtroendevalda, vilka ytterst utgör garanter för en demokrati. Därför är det särskilt glädjande att notera att förtroendevalda som arbetar för stat, kommun, region, sametinget eller Europaparlamentet nu lyfts fram som särskilt skyddsvärda genom en ny lagändring. Personer som begår brott mot nämnda personer riskerar nämligen ett strängare straff om brottet har koppling till personens uppdrag som förtroendevald.

I liknande anda införs även ett helt nytt brott i brottsbalken som kallas ”sabotage mot blåljusverksamhet”. Den nya bestämmelsen har tillkommit för att skydda personal inom polis, räddningstjänst och ambulansvård, i syfte att de ska kunna utföra sitt viktiga arbete utan att behöva riskera att utsättas för våld och sabotage.

Vissa myndigheter ska också ha rätt att kamerabevaka områden utan tillstånd av Datainspektionen om myndigheten bedömer att intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad. Syftet med lagändringen är att förbättra möjligheten att förhindra och utreda brott med hjälp av kamerabevakning.

Med avsikt att förbättra förutsättningarna för integration införs också en rad förändringar. Asylsökanden bör i så hög grad som möjligt välja att bo där det finns förutsättningar för mottagande och integration. Asylsökande som väljer att bosätta sig i områden med ”socioekonomiska utmaningar” kommer därför framgent att mista sin rätt till ekonomisk ersättning (så kallad dagersättning). Härutöver skärps kravet på kommunerna som i fortsättningen ska vara skyldiga att erbjuda nyanlända minst 100 timmars samhällsorientering i syfte att öka kunskaperna om det svenska samhället.

Ja, det här var ett axplock av de nya lagbestämmelser som värnar om vår trygghet och våra förutsättningar för en socialt hållbar tillvaro. Härutöver finns förstås en rad nyheter inom andra områden.

Lagstiftningen kan dra sitt strå till stacken för att bidra till ett så bra samhälle som möjligt genom att de folkvalda pekar i en viss riktning. Lagstiftningen kommer dock inte närmelsevis lika långt som om du och jag, varje dag, gör vad vi kan för att bidra till en socialt hållbar tillvaro för alla. Vad kan just du bidra med?

Advokatbyrån Kaiding

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Axelsson