Detaljplanen är ute på visning i drygt en vecka till. Norrbottens Media har tidigare berättat om hotellets planer, som omfattar en tillbyggnad av en helt ny sjuvåningsfastighet vänd mot väg 97 samt om- och tillbyggnad av restaurang och konferensdel.

112 nya hotellrum, spa och fitnessanläggning ska inrymmas i den nya fastigheten.

Scandic hotell vill lösa parkeringsbehovet genom att anlägga ett nytt parkeringsdäck i två plan på nuvarande parkering.

Artikelbild

| Det planerade hotellet sett från väg 97.

För att göra allt detta möjligt upphävs strandskyddet för en del av planområdet närmast Mjölkuddstjärnen. Eftersom det redan finns bebyggelse inom strandskyddet anses det sakna betydelse.

Läs mer: Så vill Scandic bygga nytt i Luleå

Däremot har Mjölkuddstjärnen ett rikt fågelliv. Norrbottens ornitologiska förening har haft samråd med Scandic hotells ledning för ungefär ett år sedan.

– Byggnaden hamnar så nära vägen att vi bedömer att det inte kommer ha någon påverkan på fågellivet, säger Tord Gustafsson, kassör i Norrbottens ornitologiska förening.

Om inga avgörande synpunkter förs fram under detaljplanens granskning är den snart redo att antas.