Ny undersökning: Färre kvinnor i styrelser

Andelen kvinnor i styrelser och ledning i Norrbotten utvecklas positivt om än det fortfarande går långsamt. Det visar en färsk undersökning från Almi om kvinnor i styrelser.

8 mars 2019 09:34

Undersökningen från Almi visar att styrelser med minst en kvinna i styrelsen har minskat från 40 procent till 37 procent jämfört med förra årets undersökning. Andelen kvinnor av styrelseledamöterna har minskat och landar på 18 procent jämfört med 19 procent föregående år. Men undersökningen visar även att antalet kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna växer. Men den totala andelen kvinnor på styrelseposter ökar endast marginellt och det går långsamt.

– I Almi arbetar vi aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Niklas Jonsson, vd på Almi Nord.

Utvecklingen av andelen kvinnor på vd-poster har minskat marginellt jämfört med förra året, från 14 procent till 12 procent. Men bland de nytillkomna vd-posterna är andelen kvinnor högre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Isberg