Energikontor Norr har tagit fram konceptet världsförädlaren, ett steg för att skapa möjligheter för att utveckla affärsidéer inom energi- och hållbarhetslösningar. Det är ett samarbete mellan Företagarna Norrbotten, Luleå tekniska universitet samt regionala aktörer inom företagsstöd, affärsutveckling och finansiering.

Energikontor Norr arbetar som en oberoende kompetensresurs och har som uppgift att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig verksamhet att ha ett större fokus på energi och naturresurser. I och med deras nya satsning världsförädlaren ska tips och information om betydande delar av affärsidéer spridas. Det kan vara själva tanken bakom produkten och tjänsten, intern och extern organisation, marknad, teknik eller hållbarhetsperspektivet. De lyfter även de unika förutsättningarna och möjligheterna för hållbarhetslösningar som finns i Norrbotten.