Nu byter Norrbottens Media namn

Norrbottens Media byter namn i samband med förvärvet av Piteå-Tidningen och Norran. Från och med nu går bolaget under namnet Norr Media AB.

4 december 2019 14:20

I oktober kom Norrbottens Medias ägare NTM överens med Piteå-Tidningens och Norrans respektive ägare om att köpa de två tidningarna.

Genom köpet av Norran från stiftelsen Skelleftepress expanderar Norrbottens Media till norra Västerbotten. Företaget byter därför namn till Norr Media.

– Det är en historisk affär som gör oss starkare tillsammans. Det är skönt att affären är genomförd och nu startar det verkliga arbetet med att skapa ett starkt gemensamt företag med bättre förutsättningar än vi haft var för sig tidigare, säger Mats Ehnbom vd för Norr Media AB.

Syftet med affären är att säkra journalistiken och trygga utgivningen av tidningarna, samt att skapa förutsättningar för den samhällsviktiga redaktionella verksamheten.

– Vi har en mycket viktig samhällsfunktion som vi har ett ansvar att värna om och stärka. Det motiverar både mig och alla våra medarbetare i det här, säger Mats Ehnbom.

Vad är koncernens planer för framtiden?

– Det vi nu jobbar med är en helt ny organisation där man skapar ett företag av tre företag. Dels vill vi dra nytta av att vi är större. Sedan vill vi dela vissa funktioner för att skapa resurser till andra funktioner som vi tycker är viktiga att slå vakt om, säger Mats Ehnbom och fortsätter:

– I grunden vill vi ha reportrar och säljare. De två yrkesgrupperna skapar ett värde och en kundnytta för våra läsare och annonsörer. En tredje sak är att prioritera resurser för affärsutveckling och nya intäkter. Vi har jobbat och kommer fortsätta jobba för att utveckla vår verksamhet och visa våra kunder och läsare att vi är breda i vår mediekompetens. Vi kan hjälpa dem med nästan alla behov som de har, det är ett viktigt utvecklingsområde för nya Norr Media AB.

NTM-koncernen genomför just nu en stor utveckling på tekniksidan som kommer att göra Norr Medias redaktionella produkter mer läsvänliga. Det kommer i sin tur skapa större möjligheter för reportrarna att vara på plats och rapportera direkt.

– Det kommer att tas i bruk under våren. Det blir bland annat nya appar och sajter, sedan kommer det att ske förbättringar löpande under hela nästa år som ett resultat av den här affären, konstaterar Mats Ehnbom.

Under veckan går Norr Media AB in i förhandlingar med de fackliga organisationerna för att slå fast den nya organisationen för bolaget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi