Per-Erik Mattsson efterträder Lisbeth Engelmark som vd på det privata sjukvårds- och hälsoföretaget Hermelinen. Lisbeth Engelmark fortsätter nu i en central roll i företaget.

– Vår tidigare vd Lisbeth Engelmark har varit fantastisk i sin roll. Hon vill växla ner sin ansvarsroll och kommer övergå till att utveckla och vårda de relationer vi har med Region Norrbotten och andra externa parter, där hon har en avgörande betydelse med sin erfarenhet från både den offentliga och privata vården, säger Per-Erik Mattsson och fortsätter:

– När vi återtog Hermelinen till lokalt ägande fanns ett behov av att skapa lugn och återupprätta den anda och det dna som grundarna en gång etablerade under 90-talet. Här har Lisbeth verkligen gjort ett gediget arbete.

Hermelinen går nu in i en ny fas.

— Vi blir samhällsutvecklare, komplement, partner och alternativ till den offentliga vårdkedjan måste ligga i framkant och expandera vår verksamhet. Det är nödvändigt för att vi och den offentliga vården ska klara framtidens behov. Min uppgift blir mer fokuserad på att utveckla vår affär och skapa strukturer för att serva nya marknader. I slutändan är vårt mål och uppdrag att tillsammans skapa hållbara liv för norrbottningarna. Då måste vi ligga i framkant och driva utveckling, säger han.

Idag består Hermelinen av fem verksamhetsområden och verkar som ett komplement till den offentliga vården genom att de kan avlasta vårdköer och även minska vårdbehovet genom snabb samordning.

— Jag ser allvaret i Hermelinens ansvar och tror att vi kommer få en allt större samhällsroll att bära. Digitalisering, omvärldens förändringar och ökade behov i en allt äldre befolkning kommer kräva nya vägar för att nå framgång. Samtidigt är jag starkt optimistisk till att vi kommer klara det på ett bra sätt. Hermelinen är byggt på familjär känsla, erfarenhet och fantastiska medarbetare som alla vill leverera sin del i kedjan. Framtiden är ljus, både för kropp och knopp tycker jag, säger Per-Erik Mattson.