Nu är Kalix med på spåret

18 minuter till Haparanda. Strax över timmen till Luleå via Boden, Sunderbyn och Notviken. I april 2021 blir Kalix centrum en del av persontrafiken på Haparandabanan.

18 oktober 2019 14:00

I juni togs det historiska första spadtaget till Kalix nya resecentrum. Nästa höst ska järnvägsstationen i centrala Kalix vara klar och i april 2021 är planen att det första persontåget ska avgå.

– Vi ser det här som oerhört viktigt för framtiden, att det blir en större arbetsmarknadsregion både för in- och utpendling, säger kommunalråd Tommy Nilsson (s). Vi upplever att företagen ser den här möjligheten också när de ska rekrytera, att man kan bo på ett ställe, men pendla mycket enklare. Framför allt så kan man starta sin arbetsdag på tåget eftersom det kommer att finnas internet bland annat.

Hur många pendlar med bil till och från Kalix idag?

– Drygt 800 in till och 1200 ut från kommunen. Både till Haparanda, där är det ungefär 150 som pendlar åt bägge hållen, och Luleå, säger Tommy Nilsson.

Hur låter det i Kalix inför den här tågsatsningen?

– Positivt överlag, men samtidigt finns det de som lyfter det här med att de är så vana att åka bil och det blir en utmaning att vänja sig vid att åka kollektivt och inte ta bilen.

Hur ska ni få Kalixborna att lämna bilen och ta tåget?

– Det måste vi ta fram planer för, men det är ju inte förrän i april 2021 som det är planerad trafikstart. Vi bygger för att man ska kunna lämna bil och cykel där och det finns ju potential genom att det inom tre kilometer från resecentrum bor ungefär 8000 personer, det är därför vi nogsamt har valt platsen.

Har det räknats något på vinsterna med att ha det här resecentrumet?

– Det är inget annat räknat än på vinsterna att kunna pendla smidigt. Vi har inte räknat annat vad det kan ge. Men vi ser vad som har hänt runt Umeå där persontrafiken upp till Lycksele och Vännäs har påverkat utvecklingen i regionen positivt.

Kommunalråd Tommy Nilsson nämner också Finland och möjligheten att pendla från Torneå och Kemi till Kalix kommun.

– Det blir en regionförstoring som är jätteviktig, tror jag, för framtiden och det blir mer attraktivt att bo här. Sen kan man inte heller glömma bort de ungas syn på miljöfrågan och då är det viktigt att få fler att åka kollektivt, och tåg då helst, säger Tommy Nilsson.

Till bygget av stationen i Kalix och kringliggande projekt satsar Kalix kommun 14 miljoner kronor. Tillväxtverket beviljar 12,8 miljoner kronor till projektet och Trafikverket satsar 5,2 miljoner kronor, bland annat på att bygga plattformen.

Att få en station för persontrafik på järnväg är något unikt för Kalix. Tidigare har Vitvattnet och Morjärv varit knytpunkterna för trafiken i kommunen, men i och med satsningen på Haparandabanan ska man 2021 kunna gå på ett tåg i centrala Kalix.

– Jag tycker det här är någonting som gynnar hela Norrbotten, att få igång persontrafiken. Turistnäringen växer ju kraftigt i östra Norrbotten och det kan jag väl också lyfta, att vi även måste få nattåg till östra Norrbotten i framtiden, inte bara till Riksgränsen och Narvik. Där har vi varit i förhandling med Trafikverket, men de såg det inte riktigt än.

Ännu närmare i tiden ligger möjligheten att skaka liv i perrongen i Morjärv för att ytterligare knyta ihop regionen.

– Det har att göra med att till exempel Överkalix har möjlighet att åka ner dit och åka tåg därifrån när man ska vidare. Utöver att det blir en möjlighet för Kalix kommun.

I och med att har varit ett stationsområde i Morjärv så tror Tommy Nilsson inte att investeringen skulle behöva bli lika stor.

– Vi undersöker möjligheten, säger han. Det finns medel att söka från Tillväxtverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!