NTM är en av Sveriges största mediekoncerner med verksamheter i Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland och Norrbotten.

Nu förvärvar bolaget Sörmlands Media som har Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren under sitt paraply. I förvärvet ingår även Eskilstuna-Kurirens ägarandel i Mittmedia.

Enligt plan ska affären genomföras den 1 november.

Den personal som idag är anställd i Eskilstuna-Kuriren AB kommer att erbjudas fortsatt anställning inom Sörmlands Media.

– Vi är väldigt glada över att kunna förvärva Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren, säger Lennart Foss, koncernchef i NTM och fortsätter:

– Geografiskt sett passar tidningarna in mycket bra i vårt koncernbygge då vi kommer att få ett sammanhängande utgivningsområde från Uppland ner till norra Småland, något som ger oss stora synergieffekter.

– Våra tidningar är idag välskötta och journalistiskt mycket framgångsrika. Genom att vi nu gör en fusion med NTM med sina starka finanser och sin framåtsyftande publicistiska ambition för lokaltidningar skapar vi förutsättningar för att våra tidningar ska vara en fortsatt aktör i utvecklingen av den framtida mediemarknaden och därmed ha en tryggad utgivning, säger Sören Axelsson, ordförande för Eskilstuna-Kuriren AB.