Norrbotten vinnare i konjunkturbarometern

Norrbotten utmärker sig med ett starkare läge än normalt i årets konjunkturbarometer från Norrlandsfonden. "Industrin i Norrbotten gör den starkaste bedömningen av alla länen", konstaterar Jenny Lunneborg, konjunkturexpert på Statistiska Centralbyrån.

5 november 2019 10:20

Industrikonjunkturen i Norrland har dämpats, det visar årets konjunkturbarometer. Men i Norrbotten råder fortfarande ett läge som är bättre än normalt.

Konjunkturen i Norrbotten ligger i höst på +25, vilket är starkare än normalt. I mätningen ligger normalläge på +/- 15.

– Vi ser ett starkt läge i Norrbotten och det beror framförallt på att det går fortsatt bra för gruvindustrin. Sedan är det miljarder som investeras i samhällsomvandlingarna, konstaterar Norrlandsfonden.

Jenny Hellman, vd för Luleå business region, Gunnar Eikeland, vd för Sparbanken Nord och Mikael Backgård för BDX deltog i panelsamtalet efter presentationen.

– I grunden har vi väldigt välmående företag över olika branscher. Jag har sällan sett det så bra som det är nu. Vi har extremt lite konkurser, men det vi sett mer av det senaste året är rädslan för att "vintern kommer". Man ser en lägre takt i expansionsinvesteringar i branscherna. Och osäkerheten om det blir sämre framöver finns hos företagarna. Det blir därmed lite avvaktande beteende skulle jag säga, konstaterar Gunnar Eikeland.

Mikael Backgård, BDX, ser i dag inga tecken på avmattning inom transport- och logistiksektorn.

– Vi har en god riskspridning med väldigt många affärsmodeller och affärsområden. Vissa ligger på plus, andra på minus. Men det ser väldigt bra ut för tillfället.

Vad får ni för signaler av kunderna?

– Vi har olika kunder från både privat- och offentlig sektor. Inom entreprenadsektorn ser vi att det finns väldigt mycket infrafstrukturjobb och det ser bra ut inför 2020. Vi försöker parera kostnader och har goda förhoppningar inför kommande år men bevakar läget.

Jenny Hellman menar att turismen är en starkt växande bransch och en av regionens snabbast växande basnäringar.

Vad ser du för hot mot utvecklingen?

– Just nu ser vi ett minskat inrikesflyg. Det oroar mig litegrann. Tänk om det blir olönsamt att trafikera norra Sverige? Det är viktigt för landet att fortsätta investera i infrastruktur, som exempelvis tåg. Tillgängligheten är otroligt viktig när vi vill ha flöden till vår landsända.

Samtliga i panelsamtalet lyfte problemet med kompetens och arbetskraftsbrist.

Gunnar Eikeland: "Det är en del i att man faktiskt inte kan expandera och ger en viss osäkerhet om framtiden. Sedan kommer frågan upp i många fall bland företagare."

Jenny Hellman: "Vi ser samma problem inom besöksnäringen, det är brist på personal att anställa. Där är vi tacksamma över att Luleå kommun har gymnasieutbildningar som riktar in sig på den här branschen."

Mikael Backgård: "Inom transport och logistik har det varit ständig förarbrist och kommer vara så framöver. Det är svårt att få tag på kompetent personal vilket bidrar till ökad lönespiral. Vi ser ganska få anbudsgivare för man har ingen personal att tillstå och fullt i orderboken."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi