I början av 90-talet startades Luleåbaserade Alent Dynamic av Eric Björkman och sedan 2010 är det sonen, Peder Björkman, som sitter vid rodret. Från starten ägnade sig företaget åt att bygga torkkammare och styrningar. Men 2005 gjorde man en omstart med en ny inriktning – ett modernare torksätt som sparar såväl el som pengar för företagen. Det handlar med andra ord om att optimera sågbolagens virkestorkning.

– Det hela började med att vi såg att en tork betedde sig konstigt. Vi håller koll på torkningen i vårt datasystem genom speciella grafer och dessa betedde sig alltså inte som de brukade. Vi trodde att virket skulle vara förstört men det var tvärt om – helt perfekt, berättar Peder Björkman.

Eric insåg att torkning där man växlar mellan korta intervaller där fläktar och ventilation kör på med full effekt och längre intervaller med vila fungerade bättre än att, som tidigare, bombardera virket med konstant hetluft i flera dagar. Metoden har i dag fått benämningen pumptorkning.

Artikelbild

| Detta är en PLC, en liten dator med in och utgångar, som installeras hos kunderna för att kunna styra torkningen.

– Med vår metod sparar man mellan 25 och 60 procent elektricitet, fem till tio procent värmeenergi och dessutom kan torktiden kortas om man önskar. Samtidigt blir kvalitén bättre. Det var revolutionerande så vi satte locket på och sökte genast patent, säger Peder Björkman.

För bara en vecka sedan stod företaget som en av de nio finalisterna till årets E-prize, svenskt näringslivs största energipris som delas ut av Eon och Veckans Affärer. Det blev ingen vinst i år, men Peder är stolt över nomineringen.

– Att vara en av de nio finalisterna är stort bara det. Vi är jättetacksamma, säger han.

I dag består bolaget av nio anställda. För fyra år sedan startade man även ett bolag i Tyskland, som också är Alent Dynamics största marknad.

Artikelbild

| Alent Dynamic levererar torksystem till 25 procent av den svenska marknaden.

– Vi har kunder runt om i hela Europa men tyskland är störst, därefter kommer Frankrike. Dessutom levererar vi till 25 procent av den svenska marknaden, säger Peder.

Utveckling och effektivisering jobbar företaget ständigt med. Genom att samla in data från kundernas torkar ökar hela tiden kunskapen och nya slutsatser kan dras. Peder menar att branschen digitaliserats under årens lopp, men att olika system inte pratar med varandra som det ofta är i dag.

– Såglinjen ska bli snabbare så därför samlas data i en databas för att optimera den biten, medan vi samlar data för torken och en tredje samlar data för hyvlingen. Men dessa olika poler pratar inte med varandra, man exporterar och importerar inte data helt enkelt. Men nu händer det grejer på den fronten, och det kommer ytterligare att ge ny kunskap vilket leder till att vi kan optimera hela verksamheten.

I dag har företaget ute 600 styrsystem runt om i världen. Nu är planen att växla upp och växa.

– Just nu är vi i ett läge där vi siktar på att hitta affärsänglar eller investerare som vill hjälpa till att öka vår försäljning. Vi har egentligen inte haft något enormt genombrott utan successivt blivit större och större. Nu hoppas vi kunna lägga i en högre växel, säger Peder.