Miljonsatsning på länets byar

Tillväxtverket har beviljat 9,6 miljoner för projektet Smarta hållbara byar. Nu ska LTU och Region Norrbotten ta hjälp av tolv byar i Norrbotten för att utveckla samhällsservicen.

1 april 2019 07:34

– Det här är väldigt viktiga frågor för att utveckla landsbygderna i Sverige. Tillgång till service är av största vikt för att människor ska vilja och kunna bo kvar, men också för att attrahera människor att flytta dit, säger Arne Gylling, forskare vid Luleå tekniska universitet, samt projektledare för projektet, i ett pressmeddelande.

Det kan exempelvis handla om att göra det lättare att ta kontakt med kommuner och myndigheter i olika ärenden, att samnyttja transporter på ett smart sätt och att fånga upp och sprida goda idéer från kommuner och byar vidare. Tanken är inte bara att utveckla befintlig service, utan även prova nya tekniska lösningar.

– Projektet är en del i en större satsning av Region Norrbotten för att skapa smarta, hållbara byar och en attraktiv landsbygd. I pilottesterna hoppas vi även få med tjänster inom ramen för hälso- och sjukvård, säger Staffan Lundberg, digitaliseringskoordinator på Region Norrbotten.

Enligt projektets medverkande parter finns det goda förutsättningar att utveckla landsbygderna genom att förbättra samordningen av samhällsservice.

– Det är mycket viktigt att man jobbar tillsammans med byborna utifrån deras behov för att mobilisera och organisera servicepunkter, speciellt på de platser där dessa i dag saknas, säger Roine Karlsson, affärsrådgivare på Coompanion.

Projektets huvudfokus

Ökad samordning av serviceslag inom offentlig och kommersiell service

Utveckla och testa nya transport- och logistiklösningar för ökad servicetillgänglighet

Stöd till utveckling av servicelösningar och stöd för att bevara servicefunktioner i utsatta områden

Satsningar på nya tekniska, innovativa lösningar för en förbättrad samordning av service

Källa: Luleå tekniska universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi