Miljonregn över länets mjölkbönder

Norrmejerier summerar 2018 med ett positivt resultat på 16,5 miljoner kronor och 57 miljoner högre utbetald ersättning för mjölken till de norrländska mjölkbönderna, mot 2017.

11 mars 2019 14:30

Omsättningen är 78 miljoner högre än föregående år och mjölkinvägningen landar på 206 miljoner kilo, oförändrat från 2017. Tillväxten är fortsatt stark och föreningen investerar för framtiden.

Under 2018 har bygget av ett nytt kyllager på 5 500 kvadrat inletts vid Umeå mejeri för att möta en växande och hållbar logistik. Även Luleå mejeri har utökat sin frysyta med närmare 50 procent för att kunna tillgodose det ökade intresset för samdistribution av livsmedel.

– Samdistribution är ett vinnande koncept för hållbara livsmedelstransporter i Norrland. Belastningen på miljön minskar och transporterna blir också mer ekonomiskt hållbara, säger Anders Fredriksson, vd Norrmejerier.

Samtidigt pågår investeringar i ny process- och produktionsutrustning vid mejerierna i Luleå och Umeå, bland annat har en ny anläggning för skivad ost installerats i Umeå. Investeringar som möter konsumenternas önskemål att kunna köpa norrländska mejeriprodukter i smarta förpackningar.

Efterfrågan av laktosfria produkter fortsatte att öka under 2018 och under året lanserades också Norrmejeriers laktosfria mjölk i en ny större förpackning med 97 procent förnybart material.

– Att investera i framtiden är viktigt menar Anders Fredriksson. Vi har otroligt starka varumärken som vi vill utveckla, det norrländska jordbruket är i världsklass och tillsammans med norrlänningarna fortsätter vi att göra gott för Norrland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Catrin Renlund/Piteå-Tidningen