Miljonprojekt ska hjälpa företag i norra Sverige

Samarbete är receptet när forskare från Luleå tekniska universitet nu ska hjälpa små och medelstora företag i processindustrin i norra Sverige och Finland att utveckla nya digitala tjänster och affärsmodeller.

27 november 2019 07:49

– Det finns ett stort omställningsbehov i regionens industri, särskilt hos de mindre företagen. De behöver bli bättre på att använda sig av nya digitala teknologier, till exempel artificiell intelligens och automation. På så vis kan företagen skapa nya tjänsteerbjudanden och nå en större global marknad, säger David Sjödin, projektledare och biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna menar att företagen behöver utveckla ekosystem-affärsmodeller, där flera företag arbetar tillsammans för att kunna möta kundernas behov. Från forskarhåll kommer stöd att erbjudas i form av tekniska piloter och test av tekniska lösningar för modellerna.

– Det skulle till exempel kunna vara ett system som använder artificiell intelligens för att förutsäga när en maskin håller på att gå sönder, eller digitala plattformar som möjliggör informationsdelning mellan företag. Vi försöker stimulera företagen att ta till sig av nya digitala teknologier och dess möjligheter, säger David Sjödin.

Projektet har en budget på över 19 miljoner kronor. Cirka 50 små- och medelstora företag som producerar tjänster till processindustrin kommer att involveras i projektet, men även 15 av dessa företags största kunder, till exempel Boliden, Smurfit Kappa och SCA.

– Vi har redan identifierat ett flertal intressanta partners men söker också efter fler företag i regionen som är intresserade av att vara med i den här typen av projekt, säger David Sjödin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!