Miljardholmen växer fram: "Imponerande"

Haraholmen i Piteå står för Sveriges, kanske just nu, hetaste biobaserade industrisatsning. Enligt ett pressmeddelande investerar stora aktörer nära 1,4 miljarder kronor i Biobase-klustret som växer fram där.

11 juni 2019 13:12

– Det är oerhört imponerande med investeringarna i Piteå, tillägger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbotten, i ett pressmeddelande.

Biobase-klustret består av företag som alla hämtar råvaran ur det svenska skogsbruket. På kort tid har nya fabriker etablerats eller beslutats byggas – samtidigt som delar av industriområdet förbereds för nya etableringar.

– Det är en häftig satsning som visar på en stark framtidstro, säger Jonas Lindberg, ordförande för Piteå Science Park.

Sunpine, Lindbäcks, Lundqvist trävaru, Piteå port & hub, Piteå kommun och Pite energi är aktörer som alla investerar i området. Totalt ska det röra sig om investeringar på dryga 1,37 miljarder kronor.

– Närheten till två pappersbruk, skogen i sig självt förstås och en hamn gör Haraholmen till en exklusiv plats för etableringar i den här sektorn. Här ryms allt från Lindbäcks toppmoderna fabrik för modulbyggda flerfamiljshus i trä till Sunpines världsunika talldiesel, säger Anders Lundkvist, kommunalråd, Piteå kommun.

BIOBASE-klustret på Haraholmen

Vem: SunPine

Vad: Investering i befintlig fabrik, ny andra fabrik, nytt större kontor och nytt laboratorium.

Varför: Öka produktionen av grön talldiesel baserad på sulfatmassabrukens restprodukt tallolja som i nästa led via Preem blir världens enda Svanen-märkta biodiesel, Evolution Diesel.

Investering: 400 MKR.

När: 2019-2020.

Vem : Lindbäcks

Vad: Investering i ny fabrik för industriellt byggande av flerfamiljshus i trä.

Varför: Rationellt byggande för sunt, hållbart boende som möter morgondagens behov.

Investering: 550 MKR

När: 2016-2019

Vem: Lundqvist Trävaru

Vad: Utveckla system för att förenkla hela byggprocessen; genom att digitalisera alla informationsflöden och låta kunden själv designa sin byggnad på nätet, samt investering i ny fabrik, lager och kontor för tillverkning av prefabricerade byggnader.

Varför: Skapa nästa generations kundupplevelse och göra det lätt för människor att förverkliga sina byggidéer samt säkerställa leveranskapacitet för detta.Investering: 90 MKR

När: 2019-2022

Vem: Piteå Port & Hub (hamn)

Vad: Bygger ut hamnen.

Varför: för att klara den kraftigt ökande trafiken kopplat till industriutvecklingen i området och hanteringen av vindkraftverk till Markbygden. Beräknad volym är 300 vinkraftverk per år. Vinkraftssatsningarna beräknas till 7000 MKR.

Investering: 200 MKR

När : 2018-2020

Vem: Piteå Kommun

Vad: Utökar industriområdet för ytterligare industrietableringar

Varför: Intresset för etableringar i närheten av de befintliga verksamheterna har visat sig mycket stort.

Investering: 100 MKR

När: 2018-2020

Vem: Pite Energi

Vad: Utbyggnad av lokalt fjärrvärmenät på området

Varför: Överskottsenergin från SunPine används för uppvärmning av övriga fabriker, befintliga och kommande

Investering: 30 MKR

När: 2019-2020

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!