Miljardbolaget går som tåget – tillsätter tunga poster

Entreprenadbolaget NYAB tillsätter två tunga poster i dotterbolaget NYAB Mälardalen AB. "NYAB står nu väl rustad för fullskalig etablering i Stockholm", säger koncernchefen Johan Larsson i ett pressmeddelande.

7 augusti 2019 08:38

Johan Skoog tillträder som vd för NYAB:s dotterbolag NYAB Mälardalen AB. Han har en gedigen bakgrund med specialist- och chefspositioner inom anläggningsverksamhet. Bland annat har han varit Entreprenadchef på NCC och hunnit med utlandstjänst i Shanghai på Shanghai Urban Construction Group. Johan kommer närmast från SVEAB Anläggning AB där han verkat som arbetschef på Stockholmsmarknaden. Johan Skoog kommer att ingå i NYAB:s koncernledning.

Samuel Lundkvist har nyligen tillträtt som Affärsområdeschef för bygg. Samuel är 44 år, utbildad byggnadsingenjör vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Han har ett förflutet från både entreprenörs-, och beställarsidan som platschef, projektledare och arbetschef. Samuel kommer närmast från en tjänst som arbetschef på NYAB. Samuel tar även han en plats i NYAB:s koncernledning.

– Johan och Samuel kommer att, var för sig, tillföra ett ledarskap jag har fullt förtroende för i deras ordinarie verksamheter. De kommer bidra till koncernens utveckling och sammantaget höja vår nivå på ledarskap och tillföra kompetenser i koncernledningen. NYAB står nu väl rustad för fullskalig etablering i Stockholm, säger bolagets koncernchef Johan Larsson.

Bolaget har som målsättning att inom ett par år dubblera omsättningsvolymen och passera 2 miljarder kronor med bibehållen lönsamhet.

Fakta

NYAB Sverige AB är en kraftigt växande entreprenadkoncern med huvudkontor i Luleå samt lokalkontor i Kiruna, Gällivare, Piteå, Haparanda, Kalix och Stockholm. I koncernen ingår dotterbolagen NYAB Infrastruktur och nybildade NYAB Mälardalen. Föregående år, 2018, omsatte NYAB-koncernen ca 850 miljoner SEK. Innevarande år beräknas omsättningen uppgå till överstigande 1000 miljoner SEK. Verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden och antalet medarbetare är ca 150 st.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Tervaniemi