Många är missnöjda med bostadsområdet

Många är missnöjda med hur kommunen sköter bostadsområdet, men norrbottningarna är mest kritiska av alla.

26 november 2018 08:58

Det visar en Sifo-undersökning som Länsförsäkringar fastighetsförmedling genomfört bland 3 300 svenskar i hela landet i februari och oktober 2018. På frågan "Anser du att din kommun gör tillräckligt för att ditt bostadsområde ska utvecklas i rätt riktning?" svarade 36 procent att de är nöjda med hur hemkommunen utvecklar området de bor i. 39 procent svarade nej.

– Landets kommuner måste bli bättre på att anpassa sig efter invånarnas behov. För att utveckla attraktiva bostadsområden är det viktigt att kommunerna involverar boende, byggbolag, regionala myndigheter, arkitekter och fastighetsmäklare redan tidigt i planeringen, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar fastighetsförmedling i ett pressmeddelande.

Den mest brinnande frågan ur ett riksperspektiv är den om förbättrad kollektivtrafik.

Norrbotten sticker ut i undersökningen, genom att vara till synes mest missnöjda av alla. 52 procent har svarat att de inte tycker att kommunen gör tillräckligt. Det framgår dock inte hur många av de totalt 3 300 svarande som var norrbottningar, vilket eventuellt kan ha påverkat siffrorna.

Undersökningen är en del bostadsmarknadsrapporten ”Du måste flytta på dig”, som kommit fram till slutsatsen att kraftigt sänkt flyttskatt och nedtrappade ränteavdrag skulle fungera kompensatoriskt i statskassan. I rapporten ifrågasätts även det skärpta amorteringskravet, medan lättnader för unga vuxna att göra entré på bostadsmarknaden framhålls som något som måste prioriteras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mathias Asplund