”Makt förändrar våra hjärnor”

Hur kunde det gå så tokigt? Hen borde vetat bättre. Så reagerar vi ofta när en hög chef tar dåliga beslut och gör fel. Alla situationer är olika, men en sak har de gemensamt, att vår hjärnas respons till lockelser sakta förändrar vad vi väljer att uppmärksamma. Vilket leder oss bort från beteenden som förknippas med ett klokt ledarskap.

1 december 2019 14:00

Makt är ett laddat begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd. Att ha makt över en person, grupp eller system ger A möjlighet att åstadkomma något som inte ligger i B:s intresse. Detta förutsätter även att B står i någon slags beroendeställning till A. Den kan vara ekonomisk, social eller baserad på tvång.

Om man ska kunna använda makt behövs resurser att utöva den med. Resurserna kan vara retorisk förmåga, kunskap, status och relationer med andra som har makt. Var vi befinner oss i samhället påverkar i hög grad vilka maktresurser vi har.

Många förknippar makt med något dåligt. Det behöver den inte vara. Mindre laddade ord som beskriver liknande processer är inflytande och påverkan, något som används dagligdags av chefer på olika nivåer. Men upplevelsen av att ha makt kan trigga problematiska mönster i hjärnan.

Hur funkar våra hjärnor när vi får makt? Forskning har visat att makt förändrar våra hjärnor och gör oss sårbara för maktens negativa konsekvenser.

I huvudsak handlar det om tre omedvetna förändringar: 1. Att vi blir mer fokuserade på en inspirerande vision vilket gör att vi försummar detaljer som krävs för att nå visionen. 2. För att snabbt nå målen begränsar vi antalet människor vi inkluderar i arbetet istället för att involvera fler och oliktänkande.

Och slutligen; 3. Eftersom människor med makt tenderar att vara optimistiska och tro att saker löser sig, kan de missa att i nog stor utsträckning bedöma och motverka risker.

Vore det då inte enklare att vi valde ledare som är stjärnor på att involvera, ha koll på de små delarna och som är en aning pessimistiska? Nja. Ofta väljs chefer och ledare just för att de optimistiskt ska inspirera oss med visioner och leda oss effektivt mot mål, särskilt i svåra tider. Skickliga ledare balanserar och vet hur de mildrar hjärnans inbyggda mönster.

Det skickliga ledare gör är att verka för att öppna upp organisationen och se till att information kommer upp till ytan. I möten ger de någon i uppgift att fokusera på genomförbarhet och efterfråga detaljer. De möter och samtalar med människor i hela organisationen. De lyssnar särskilt noga när någon vill ifrågasätta och välkomnar detaljfrågor. De sätter mål som är kopplat till människor, så att genom att nå målen skapas en god organisationskultur.

Det är inte bara hjärnorna hos höga chefer som påverkas. Det gäller oss alla så snart vi är i en situation där du har mer makt än den du möter. Det är därför även ditt jobb att motverka maktfullkomlighet i vardagen.

Krönika

Cecilia Hjelte vd Ericson & Hjelte AB
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Hjelte, vd Ericson & Hjelte AB